Samensteldossier - Jaarovergang

Volgen

Als je een nieuw samensteldossier aanmaakt, kun je aangeven of dat gebaseerd moet worden op het dossier van het vorige jaar. Als dat het geval is, geef je dat aan bij Basisdossier.

JRJaarovergang.png

Overgenomen wordt:

  • Opdrachtverantwoordelijke
  • Klantgegevens
  • Rapportages uit het basisdossier worden automatisch aangemaakt voor het nieuwe dossier. Dus als je vorig jaar de taxonomie Publicatiestukken kleine rechtspersoon het gebruikt, wordt die in het nieuwe dossier ook toegevoegd.
  • De instellingen uit het Financieel verslag worden overgenomen.
    Als je een bepaalde grafiek of tabel had uitgezet, zie je die in het nieuwe dossier ook niet. 
  • Tekstuele toelichtingen uit het Financieel verslag worden overgenomen.

N.B. De grondslagen worden niet overgenomen uit het basisdossier. Visionplanner past die elk jaar aan conform de wettelijke regels en kaders.Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen