Mei 2018 - Releasenote

Volgen

De Visionplanner-release van mei 2018 komt eraan. Dat betekent dat er weer verschillende nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd en verbeteringen zijn doorgevoerd. Een nieuwe release brengt ook altijd een aantal veranderingen met zich mee.

Visionplanner aanpassingen

Financieel verslag

Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in het financieel verslag waardoor je nu nog efficiënter een financieel verslag opstelt.

Grondslagen in het hoofdstuk ‘Toelichting op de jaarrekening’ worden nu automatisch verborgen als ze niet van toepassing zijn. Toelichtingen kun je afzonderlijk aan of uitzetten.

Daarnaast kun je in een oogopslag zien welke standaardteksten zijn aangepast.

Ieder tekstveld is voorzien van een standaard bibliotheektekst en uitleg, vergelijkbaar met de werking van tekstvelden (grondslagen en toelichtingen) in de taxonomie.

In bestaande dossiers zal de oude tekst met alle grondslagen en toelichtingen beschikbaar blijven in het tekstblok ‘Algemene grondslagen’.

In een volgende release gaan we de toelichting op de balans en winst- en verliesrekening uitbreiden met cijfermatige en tekstuele toelichting per post.

Koppelingen

OneBizz van Microsoft is toegevoegd als import bron voor financiële data met de volgende beschikbare functies:

 • Grootboeksaldi per periode
 • Kostenplaatsen
 • Openstaande posten (debiteuren en crediteuren)
 • Doorzoom naar grootboekmutaties

De koppeling met Yuki is uitgebreid met de mogelijk om kostenplaatsen ("dossiers" in Yuki) te importeren.

Dossier rechten

De dossierrechten zijn verplaatst van het dossier naar het gebruikersoverzicht op de klantenkaart. Daardoor is er nu een centrale plek om alle rechten van gebruikers te beheren. Vanuit een dossier is er een directe link naar het gebruikersoverzicht zodat nieuwe gebruikers toegevoegd en rechten aangepast kunnen worden. Vanuit de klantenkaart is er weer een link naar het dossier.

Lees voor meer informatie hierover het betreffende artikel op de support portal.

Aanvullende cijfers en personeelsgegevens

De imports voor aanvullende cijfers en personeelsgegevens zullen voortaan alleen maar beschikbaar zijn bij het Ultimate (kwartaal & maand) abonnement voor de Adviespraktijk.

Hoewel dit altijd al zo in de prijslijst was vermeld, werd dit in de software niet geborgd. Dat is nu wel het geval; als je geen Ultimate abonnement had, zul je in eerste instantie niet kunnen importeren. Je kunt
dan eenvoudig het abonnement upgraden; er gaat hierdoor geen informatie verloren in je administratie.

Als je na deze release gebruik wilt blijven maken van de import van aanvullende cijfers en personeelsgegevens dan zal het adviesabonnement op Ultimate moeten worden ingesteld.

Ontwikkelingen administratiedossier

(Deze ontwikkelingen zijn beschikbaar voor kantoren die meedoen in de pilot)

In het onderdeel "Brugstaat" is nu een kopje "Cijferbeoordeling" te zien. De cijferbeoordeling bevat het overzicht van de balans- en winst-en-verliescijfers voor de gekozen periode. Er kan doorgezoomd worden op de Visionplannerrubrieken tot en met de grootboekrekeningen en eventueel gekoppelde documenten kunnen geopend worden. De VJP-functionaliteit bij het doorzoomen zal nog niet werken, die wordt de komende weken toegevoegd.

De komende tijd zullen we verder werken aan het uitbreiden van de checklist functionaliteit en het bouwen van een slide-in panel waarmee de de checklist vanuit de rechterkant van het scherm opgeroepen kan worden in de cijferbeoordeling.

Opgeloste issues

 • Risico kan niet worden aangemaakt in cijferbeoordeling.
 • Bij het genereren van de taxonomie wordt geen PDF en XBRL instance aangemaakt.
 • Importscherm toont importbronnen in andere volgorde.
 • Datum en tijd van laatste import wordt aangepast na mislukte import.
 • Geen melding bij toevoegen partner medewerker aan private administratie.
 • Downloaden van voorbeeld PDF financieel verslag niet mogelijk.
 • Tab 'alle dossier items' blijft leeg.
 • Foutmeldig bij toevoegen nieuwe klant gebruiker bij administratie.
 • Omschrijving risico kan niet worden aangepast.
 • Knop 'Administration dossier' niet zichtbaar in dossier-item.
 • 2 benchmarks worden gemaakt bij periode-instelling 13x4 weken.
 • Foutmelding bij akkoord opdrachtverantwoordelijke.

Opgeloste klant-issues

 • Inrichtingsstukken blijven op 'vastgesteld Nee' staan terwijl wel gepubliceerd is.
 • Enters verdwijnen in taxonomie element 'geadresseerde' in samenstellingsverklaring.
 • Openstaande posten Accountview kloppen niet.
 • Publicatiestukken zijn gepubliceerd maar Visionplanner geeft aan dat nog niet succesvol gepubliceerd is.
 • Verkeerde handtekening velden in samenstellingsverklaring.
 • Wanneer je prognose opent met kijk-recht wordt je uitgelogd.
 • VAL0010 melding bij publiceren.
 • Samenstellingsverklaring wordt niet gegenereerd.
 • Foutmelding Loket: "Kan geen gegevens van Loket ophalen voor Persoon".
 • Rekeningen worden foutief (t.o.v. sjabloon) gekoppeld.
 • Oeps foutmelding op random plaatsen in de applicatie
 • Koppelingen niet te bewerken.
 • Consolidatie werkt niet.
 • Consolidatie toont onderliggende administraties niet na foutmelding.
 • Rubriek komt niet terug in widget.
 • Fout bij aanleveren kredietrapportage.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen