Dossier gebruikers verplaatst

Volgen

In de release van mei 2018 is iets verbeterd. Maar een verbetering houdt ook vaak een verandering in en dat is even wennen.

Tot aan de release van 7 mei kon je in een dossier bij het tabje 'Dossier' de opdrachtverantwoordelijke accountant toevoegen en de klant(en) om te laten accorderen.

Met de release van 7 mei zijn de dossierrechten verplaatst van het dossier naar het gebruikersoverzicht op de klantenkaart. Voortaan is er dus één centrale plek om alle rechten van gebruikers in een administratie te beheren.

Voorheen was het lastig om te achterhalen welke rechten een gebruiker had tot welke presentaties en dossiers. Dat is nu in een oogopslag inzichtelijk geworden door op de betreffende gebruiker te klikken in de klantenkaart.

Bij het aanmaken van een nieuw dossier is het tabblad 'Dossier' dus niet meer aanwezig. Het dossier sluit dan beter aan bij de standaard processtappen:

Acceptatie => Planning => (Risico's) Uitwerken => Rapporteren

Om toch snel de opdrachtverantwoordelijke(n) en klant(en) toe te kunnen voegen aan een dossier hebben we een handige link opgenomen die direct naar de klantenkaart verwijst.

 

Door op deze link te klikken ga je naar de klantenkaart en daar geef je aan wie de opdrachtverantwoordelijke is en welke rechten deze heeft. Ook stel je in welke klant(en) toegang krijgen tot het dossier. In de klantenkaart is de naam van het dossier een link naar het betreffende dossier zodat je direct terug kunt keren. Superhandig.

De werking is in feite dus hetzelfde als het selecteren van het tabblad 'Dossier' maar dan via een link naar de klantenkaart en een link terug naar het dossier. 

Even wennen dus, maar hierdoor een veel beter inzicht welke gebruikers toegang hebben tot een administratie en welke rechten een gebruiker heeft op deze administratie.

Er komt nog meer...

Op termijn worden nog enkele verbeteringen toegepast op dossier en klantenkaart:

- Opdrachtverantwoordelijke en tekeningsbevoegde klant(en) worden bij het aanmaken van een nieuw dossier automatisch overgenomen uit het gekozen basisdossier.

- De accorderingsrechten van klant worden gesplitst tussen akkoord bestuur en vaststellen jaarrekening, zodat er een duidelijke splitsing gemaakt kan worden tussen bestuurder(s) en aandeelhouder(s)

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Een aanvraag indienen