Verslag Bijeenkomst Gebruikersgroep ‘Samenstellen’ 18 december 2018

Volgen

Aanwezig:

Petra Schaeks (Van Braak Accountants)
Marlies van Zelst (Bos Adviesgroep)
Ramon van de Bilt (CROP registeraccountants)Erik Baas (Fidor)
Daniela Altena (Smid Accountants)
Daniëlle van Dijk (Van de Kamp & Van Gelder)
Arjan van Beek (Visionplanner)

Afwezig (met kennisgeving):

Erik Baas (Fidor)
Eric Tissink (In Zaken Accountants en Adviseurs)
Dennis Priekaar (Hendriksen Accountants en Adviseurs)

Afwezig (zonder kennisgeving)

Marcel de Jager (Marcel de Jager MKB Adviseurs B.V.)
Marcel Brust (Brust.nl)

Wijzigingen gebruikersgroep

De volgende leden zijn uitgetreden:

Mirjam van Gelder (Van de Kamp & Van Gelder)
Aniek Pijpelink (In Zaken Accountants en Adviseurs)

Nieuw:

Eric Tissink (In Zaken Accountants en Adviseurs)

Terugkoppeling vorige bijeenkomst

Voorstellen in behandeling

 • Verwijzingen in het financieel verslag en de notulen. De verwijzingen in de notulen zijn momenteel in behandeling en zullen als eerst worden opgeleverd.
 • Samenstellingsverklaring wijzigen op basis van klantenkaart. Als op klantenkaart wordt geswitcht tussen micro en klein wordt nu de samenstellingsverklaring daar niet op aangepast als er al een dossier is aangemaakt. Het is de bedoeling dat je straks de verklaring kan terugzetten op ‘geen’ en dan de verklaring opnieuw kunt aanmaken.

Voorstellen geaccepteerd (maar nog niet in behandeling)

 • Tabblad ‘ondertekening’ toevoegen in het financieel verslag
 • Format van de bedrijfsbeschrijving aanpassen conform handreiking 1136

Samenwerking Trello

Besproken wordt of Trello wel werkt voor iedereen. Alleen Daniëlle heeft gereageerd op Trello. Er wordt aangegeven dat dit door drukte naar de achtergrond is verdwenen. Arjan gaan kijken of er notificaties kunnen worden verstuurd als er iets veranderd of wordt toegevoegd op het bord. Zo blijft het wellicht beter onder de aandacht.

Evaluatie financieel verslag

 1. Het voorwoord in het financieel verslag aanpassen naar een meer algemene tekst. Arjan vraagt om voorbeelden van een dergelijke tekst naar hem te mailen.
 2. Mogelijkheid om alle vinkjes binnen een tabblad in 1 keer uit te vinken. Voor het onderdeel jaarrekening komt er een mogelijkheid om het hele onderdeel jaarrekening in 1 keer uit te vinken.
 3. Grafieken worden door niemand in de gebruikersgroep toegevoegd in het financieel verslag. Advies van de gebruikersgroep is om deze dus standaard uit te vinken en niet aan.
 4. Bij kapitaalspecificatie wordt nu een meerjarenoverzicht getoond. Dit is niet wenselijk. 2 jaar is voldoende. Eventueel verschillende widgets maken voor meerjaren of 2 jaar.
 5. Financieel verslag synchroniseren met de taxonomie, zodat er geen verschillen kunnen ontstaan in toelichtingen en grondslagen. Dit staat al bij VP op de actiepuntenlijst.
 6. Pagina-eindes zoveel mogelijk automatisch op de juiste manier toepassen zodat kopjes niet meer onder aan de bladzijde komen.
 7. Diepere specificaties in de toelichting op de winst- en verliesrekening worden niet getoond in het financiële verslag. Bijvoorbeeld omzetgroepen en inkoopgroepen. Dit is wel wenselijk.
 8. Een algehele wens is dat er voor het financiële verslag kantoorsjablonen ontworpen kunnen worden met eigen teksten en instellingen voor vinkjes aan/uit. Arjan legt uit dat dit een behoorlijke ontwikkelinspanning vergt. Wellicht kan de beoogde efficiency deels ook behaald worden met een verbeterde jaarovergang waarbij dit soort zaken overgenomen worden van vorig jaar.

Jaarovergang

Op verzoek van de gebruikersgroep wordt het thema 'jaarovergang' behandeld. Er wordt gezamenlijk gekeken en gebrainstormd over welke onderdelen van het samensteldossier en de jaarrekening overgenomen kunnen worden van vorig jaar. De volgende onderdelen van het dossier worden behandeld:

Financieel verslag en taxonomie

 1. Bij toelichtingen de gewijzigde standaardteksten van vorig jaar overnemen. Als er een nieuwe standaardtekst beschikbaar is dan moet deze wel zichtbaar zijn en er moet de mogelijkheid zijn om deze alsnog op te nemen.
 2. Bij de grondslagen standaard de standaardtekst opnemen met mogelijkheid om tekst van vorig jaar op te halen indien de standaardtekst vorig jaar gewijzigd was.
 3. Instellingen voor vinkjes voor het aan- en uitzetten van toelichtingen moeten overgenomen worden van vorig jaar.
 4. Instellingen van de verklaring hoeven niet overgenomen te worden van vorig jaar.

Dossier-instellingen

 1. Overname rollen/rechten mag blijven zoals het nu is.
 2. Rapportagegrondslag overnemen van vorig jaar, maar optioneel wel te wijzigen bij het aanmaken van het dossier. 

Dossier

 1. Acceptatiefase: standaardtekst, niet overnemen vorig jaar.
 2. Planningsfase: standaardtekst, behalve bij het veld van de materialiteit daar graag de tekst van vorig jaar overnemen.
 3. Risico’s: Jaarspecifieke significante aangelegenheden niet overnemen van vorig jaar. Voor de significante aangelegenheden die op de klantkaart vastgelegd worden zou het ook prettig zijn als je op de klantenkaart al de instructies kunt vastleggen zodat deze ook overgenomen worden in het dossier.
 4. CBO notities niet standaard overnemen.
 5. Dossieritems niet standaard overnemen.
 6. Bespreekverslag niet overnemen
 7. Notulen: tekst van vorig jaar overnemen (maar pas als de verwijzingen er zijn).

Overige aangedragen verbeterpunten

Deze punten vallen niet allemaal binnen de scope van de gebruikersgroep of van deze bijeenkomst maar worden vastgelegd en ter kennisgeving aangenomen door Visionplanner.

 1. Exporteren van de cijfers naar Excel vanuit Visionplanner. Niet alleen jaarcijfers, maar ook tussentijds, begroting en prognoses.
 2. In Visionplanner een PDF rapportage kunnen maken van tussentijdse cijfers, begroting en prognose.
 3. Mogelijkheid om bijlagen binnen VP Cloud kunnen bewerken en opslaan.
 4. Accorderingsvelden in het samensteldossier voor opdrachtverantwoordelijke en klant: hier zou het fijn zijn als de teksten aangepast of aangevuld kunnen worden.
 5. Extra optie voor gebruiker: kunnen inzien van rapportage (zonder accorderingsbevoegdheid)
 6. Het cliëntdossier (of dossieritems hierin) optioneel wel/niet zichtbaar kunnen maken voor klant. Gebruiker heeft nu altijd toegang tot het gehele cliëntdossier.
 7. Algemene opmerking: De rekenmachines voor berekening materialiteit en correctiegrens worden door geen van de aanwezigen gebruikt.
 8. Template voor standaardbespreekpunten (risico’s bijvoorbeeld).

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen