November 2018 - Releasenotes

Volgen

De Visionplanner-release van november 2018 komt eraan. Er zijn weer verschillende nieuwe functionaliteiten toegevoegd waar je vast graag gebruik van zult maken! Daarnaast zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd.
In dit bericht geven we je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en praten we je bij over andere ontwikkelingen bij Visionplanner.

Visionplanner aanpassingen

Het financieel verslag is uitgebreid

Een dikker financieel verslag! Wie wil dat nou niet? Enige tijd geleden hebben we middels een enquête onder alle Visionplanner gebruikers uitgevraagd welke onderdelen we als eerste toe zouden moeten voegen aan het financieel verslag. Uit deze enquête bleek dat de ‘Fiscale positie’ en ‘Toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening’ voor het merendeel van de gebruikers de hoogste prioriteit hadden. Goed nieuws! Beide onderdelen zijn vanaf nu beschikbaar.

 

Fiscale positie

Zowel voor BV’s als voor eenmanszaken en VOF’s is het vanaf nu mogelijk om de fiscale positie op te nemen in het financieel verslag.

De fiscale positie toont voor alle rechtsvormen de berekende belastbare winst en voor de BV ook de daaruit voortvloeiende vennootschapsbelasting. De fiscale positie kan ingevuld worden via een nieuw tabblad ‘fiscale positie’ in de brugstaat. Alle waarden die vanuit de boekhouding al kunnen worden ingevuld, staan hier al klaar.

Screen_Shot_2018-10-30_at_14.03.29.png

 

De fiscale positie wordt ook toegevoegd aan de jaarrekening presentatie zodat je deze op prettige manier kunt bespreken met de klant.

 

Toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening

In het financieel verslag zijn hoofdstukken toegevoegd voor toelichting van de balans en winst- en verliesrekening. In deze hoofdstukken worden de posten uit de balans en winst- en verliesrekening nu individueel gespecificeerd en toegelicht. Bij iedere toelichting heb je een tekstvak voor een tekstuele toelichting op de cijfers.

Screen_Shot_2018-10-30_at_14.05.48.png

Verbeterde layout instellingen

De standaard layout instellingen voor het financieel verslag zijn verbeterd. Vanaf nu worden voor cijfers in tabellen dezelfde kleur en lettergrootte aangehouden als voor de tekst in het financieel verslag. Dit zorgt voor een rustiger leesbeeld. Als je momenteel gebruik maakt van de standaard layout instellingen dan worden de nieuwe instellingen automatisch toegepast op het financieel verslag. Maak je gebruik van aangepaste layout instellingen, dan wijzigt er niets.

 

Ontwikkelingen Administratiedossier

(Deze ontwikkelingen zijn beschikbaar voor kantoren die meedoen in de pilot)

De afgelopen periode hebben we een filter ontwikkeld waarmee delen van de checklist automatisch verborgen kunnen worden als deze niet van toepassing zijn. Daarnaast is het design van de checklist nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Je kunt de checklist afwerken terwijl je de cijferbeoordeling in beeld houdt. Klik je in de checklist, dan wordt de juiste post van de cijferbeoordeling erbij getoond. Klik je op een post in de cijferbeoordeling, dan wordt het betreffende onderdeel van de checklist erbij getoond:

Screen_Shot_2018-10-30_at_14.08.23.png

 

De eerste versie van het Administratiedossier is nu klaar. De pilotgroep toetst het Administratiedossier nu in de praktijk. Deze pilot loopt door tot medio december. We streven ernaar om vanaf dat moment het Administratiedossier voor alle gebruikers beschikbaar te maken. Dan kan iedereen in januari zijn administraties samenstelwaardig maken met de nieuwe checklists!

 

Opgeloste klant-issues

  • Dubieuze debiteuren verkeerd in de cijferbeoordeling
  • Dubbele teksten in de samenstellingsverklaring
  • Fout in formule door de waarde op 'enkelvoudig'
  • Eliminatieposten niet meegenomen

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen