Maart 2018 - Releasenotes

Volgen

In de Visionplanner-release van maart 2018 zijn weer verschillende aanpassingen gemaakt en mooie features toegevoegd. Daarnaast zijn performance verbeteringen doorgevoerd in de rekenengine.

Visionplanner aanpassingen

Financieel verslag

 • Op PDF-documenten in het jaarrekeningdossier zal een concept watermerk geplaatst worden. Dit watermerk blijft aanwezig totdat de laatste klant zijn akkoord heeft gegeven. Daarna worden de PDF-documenten opnieuw gegenereerd zodat ze niet meer het concept watermerk hebben en de definitieve status krijgen.
  Dit watermerk bevat altijd de tekst "concept" en zal de ingestelde tekstkleur volgen om eventuele conflicten met een achtergrondafbeelding te vermijden.
 • In het financieel verslag is het hoofdstuk ‘Toelichtingen’ opgesplitst in een aantal nieuwe hoofdstukken:
  - Toelichting op de jaarrekening
  - Toelichting op de balans”
  - Toelichting op de winst-en-verliesrekening”

  Bij alle tekstvelden in het Financieel verslag is informatie toegevoegd over wie als laatste een wijziging heeft aangebracht en op welk tijdstip.

Koppelingen

 • Snelstart Online is toegevoegd als importbron met de volgende beschikbare functies:
  • Grootboeksaldi per periode
  • Kostenplaatsen
  • Openstaande posten (debiteuren en crediteuren)
  • Doorzoom naar grootboekmutaties
 • De huidige AccountView.net import kan lang duren, dit komt doordat alle transacties opgehaald moeten worden. Er is nu een checkbox in het importinstellingenmenu erbij gekomen, waarmee de vennootcodes worden toegevoegd aan de grootboekrekeningen.Door deze checkbox aan te zetten worden alleen de totale saldi opgehaald in plaats van iedere transactie, waardoor de import sneller zou moeten verlopen.
 • Bij Twinfield is het voortaan mogelijk om ook Receiptbank als documentbron te kiezen.
 • In jaarrekeningdossiers kan voortaan een export gemaakt worden voor "Fiscaal-Online".

Opgeloste issues

Onderstaande punten zijn opgelost/aangepast; vaak betreft het geïsoleerde gevallen die in klantspecifieke situaties optreden. De meeste gebruikers zullen onderstaande issues nooit zijn tegengekomen.

 • Validatiemelding mutatieoverzicht overige reserves.
 • Betere afhandeling van 400 foutmeldingen in kredietrapportage.
 • Validatiemelding op datum vaststelling in NT12.
 • VPB wordt niet meer berekend in prognose.
 • In de administratie uit Loket komen lonen dubbel binnen.
 • Dossier 2014 geeft fout bij genereren 'bevat het rapport ingevulde gegevens?'
 • Doorzoom werkt niet bij alle posten.
 • Andere weergave bij doorzoom in widget.
 • Status 'gepubliceerd wacht op antwoord' blijft staan.
 • Administratie loskoppelen van sjabloon reset aangepaste namen in koppelscherm.
 • Presentatie blijft leeg.
 • Samensteldossier geeft 2 validatiefouten.
 • Accountview.NET administratie database niet aanwezig.

Opgeloste klant-issues

 • VPB niet berekend vanwege kostenplaatsen.
 • Samenstellingsverklaring blijft op slot staan.
 • Wisselen van kantoor-abonnement slaat op zonder daar specifiek voor te kiezen.
 • 2 Importbronnen bij financieel kunnen kiezen.
 • Balans uit evenwicht door vjp op tussenrekening
 • Consolidatiestructuur verwijderen werkt niet.
 • Loket import geeft geen 'gewerkte uren'.
 • Niet verdeelde winst gaat verkeerd in dossier.
 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen