29 augustus 2016 - Release notes

Volgen

In de release van 29 augustus 2016 zijn de volgende nieuwe features en fixes opgenomen:

 

Automatisch koppelen op RGS codes

(Exact Online)

In Visionplanner is een koppeltabel ingebouwd voor RGS codes. Bij het koppelen van grootboekrekeningen zal Visionplanner nu automatisch proberen om op basis van RGS te koppelen.

Lukt dit niet (geen RGS code aanwezig bij de grootboekrekening, of we hebben er bewust voor gekozen om een RGS code niet te koppelen omdat er geen eenduidige koppeling mogelijk is) dan wordt de betreffende rekening niet gekoppeld.

Uiteraard blijft het mogelijk om handmatig koppelingen aan te passen.

Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor alle reeds bestaande koppelingen.

TIP: als je zorgt dat de grootboekrekeningen in je sjabloon automatisch worden gekoppeld op basis van RGS, dan profiteren alle administraties mee die zijn gekoppeld aan het sjabloon!

 

Ondertekenaars in dossier

Het registreren van "Akkoord klant" in je taxonomie was nog niet optimaal. Zelf de ondertekenaars toevoegen, datum invoeren, daarna zelf accorderen... Misschien maakte je eerst wel een taak voor je klant-ondertekening om de registratie duidelijk vast te leggen.

Dat verandert nu.

Als je bij het dossier klanten toegang geeft en daarbij "Accorderen" aanvinkt, dan zet Visionplanner deze gebruiker automatisch bij de ondertekenaars in de taxonomie.

Zodra alle ondertekenaars van je klant hun akkoord hebben gegeven, vullen we de datum van ondertekening ook automatisch in en genereren de inrichtings- en publicatiestukken opnieuw.

Geen handmatige handelingen meer om de ondertekening goed vast te leggen in je dossier!

 

Overige aanpassingen

 • Aantal opties die gebruiker niet kan doen, zijn nu disabled
 • Instelling "Begin boekjaar/Einde boekjaar" van waarde in textwidget wordt niet goed opgeslagen
 • Zoekresultaten voor bedrijfsnaam in KvK webservice worden afgekapt en in tooltip getoond indien ze te lang zijn
 • Systeemadministrator kan altijd de XML configuratie van widgets in een presentatie downloaden
 • Bijlagen die bij akkoord accountant worden toegevoegd, krijgen nu in het overzicht van alle bijlages ook de bijbehorende omschrijving
 • Bij export factuurgegevens wordt een unieke key gebruikt voor het mandaatID, zodat deze niet worden geweigerd bij import in Exact Online wanneer 2 partners hetzelfde rekeningnummer hebben
 • Als vanuit KvK webservice een huisnummer incl. toevoeging wordt ingelezen, wordt deze nu gesplitst bij het overnemen in de taxonomie
 • Benaming van gebroken boekjaar periodes bij invoer begroting en prognose gecorrigeerd
 • Niet-opdrachtverantwoordelijke medewerker kon risico niet op "gereed voor review" zetten. Dit is gecorrigeerd.
 • Bepaling beginbalans voor import uit Cashweb aangepast
 • Aanpassing zodat alleen de klant de vaststelling van jaarrekening kan doen en niet de accountant dit per ongeluk kan
 • Verduidelijking van de foutmelding bij Connector voor Microsoft Dynamics
 • Fout opgelost in formules waarin een kostenplaats voorkomt die een spatie in de naam heeft
 • Verbetering van de periodebepaling bij import vanuit XML Auditfile
 • & tekens vanuit HTML-codes worden weggefilterd bij tekstvelden in de taxonomie
 • Verbetering import gebroken boekjaar uit Yuki
 • Import Twinfield robuuster gemaakt voor situaties waarin er data ontbreekt
 • Als een formule de waarde 0 leverde, kon je het detailscherm niet openen om de formule te zien
 • bespreekverslag kan niet meer worden aangepast wanneer het dossier is gesloten
 • Aangepaste signaal-instellingen bij sjabloonvolger kunnen worden hersteld, het signaal kan niet worden weggegooid
 • Bij financiering kon je geen "startdatum aflossing" invullen in het verleden
 • Tab "Winstverdeling" opent niet na aanpassen rechtsvorm
 • Fout bij aanmaken van VJP vanuit een widget dat een andere periode-weergave dan "maanden" heeft
 • Detailscherm VJP's wordt in sommige browsers niet goed getekend
 • Veld "Bespreekverslag" verandert weer van grootte bij invoer van meer tekst
 • VJP kan niet worden opgeslagen als deze niet in balans is (button "Opslaan" is nu disabled)
 • Client kon taken en notities verwijderen; dit is nu aangepast
 • De grondslagen van het financiele verslag zijn uitgebreid met grondslagen voor immateriële vaste activa, financiële vast activa en voorzieningen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen