27 juni 2016 - Release Notes

Volgen

Op 27 juni 2016 is een nieuwe release van Visionplanner beschikbaar. Vanaf deze release zijn de volgende features en fixes beschikbaar.

Hotfixes

(reeds beschikbaar gesteld tussen 6 juni en 27 juni 2016)

 • Doorzoom naar documenten in AFAS Online tijdelijk uitgeschakeld wegens potentieel integriteitsissue
 • Bestuurder kunnen verwijderen in taxonomie 
 • Akkoord opdrachtverantwoordelijke controleert niet of er een Financieel Verslag is gegenereerd, indien er taxonomieën zijn
 • Eén van de server roles schoot soms naar 100% belasting en bleef dan hangen 
 • Periodes in widgets werden verkeerd getoond

 

Doorzoom Yuki documenten

Vanuit administraties die aan Yuki zijn gekoppeld, kan voortaan worden doorgezoomd naar de documenten die in Yuki aan de boekstuknummers hangen.

Let op: om dit mogelijk te maken, wordt nieuwe informatie uit Yuki ingelezen bij het importeren van de grootboekmutaties.

Om de doorzoom te laten werken in historische periodes van bestaande administraties moeten de historische mutaties dus opnieuw worden ingelezen. Dit kun je doen door eenmalig in de import instellingen (menu Instellingen | Import instellingen) het begin-boekjaar te verzetten en dan de import opnieuw te starten.

 

Vaststellingsdatum automatisch verwerkt

Nadat de opdrachtverantwoordelijke akkoord heeft gegeven op een SBR rapportage, moet de klant nog accorderen en daarna de jaarrekening vaststellen. De informatie hierover moet in de taxonomie zelf worden ingevuld.

Vanaf deze versie wordt de vaststelling automatisch verwerkt in de SBR instance documenten, dus deze hoeft niet meer door de accountant te worden ingevuld voorafgaand aan het accorderen.

Na invullen van de vaststellingsdatum en het accorderen van de vaststelling door de klant, wordt de taxonomie aangevuld en wordt automatisch een setje nieuwe pdf + SBR instance document gegenereerd. Daarna worden de evt. publicatiestukken gepubliceerd.

We hopen binnenkort hetzelfde te kunnen doen voor akkoord door bestuurders, zodat de accountant deze ook niet meer vantevoren hoeft in te vullen.

 

Eigen kleur en logo

Accountantskantoren kunnen vanaf nu hun eigen logo bovenin Visionplanner tonen. Ook de kleur van de bovenbalk kan worden ingesteld.

INSTELLING:

 

RESULTAAT:

 

Het te gebruiken logo wordt getoond op 120 x 124 pixels. Als je een groter logo upload, wordt het verkleind (in verhouding) tot binnen deze afmetingen. Als je een PNG bestand gebruikt met transparante pixels, wordt de kleur van de bovenbalk er doorheen zichtbaar.

 

Administratie wisselen

Bij het wisselen van administratie wordt niet meer standaard een aantal administraties getoond, maar alleen de zoekresultaten.

Zoekresultaten worden pas getoond nadat minimaal 3 tekens zijn ingevoerd.

 

Gekoppelde administraties

Soms ben je met een sjabloon bezig en wil je graag weten welke administraties aan deze sjabloon zijn gekoppeld. Dat kan nu.

Bij Instellingen | Organisatie is de volgende link beschikbaar:

Je krijgt dan een venster met daarin een lijstje van alle gekoppelde administraties.

 

Overige aanpassingen en fixes

 • Bij samenstellingsverklaring is het veld 'Informatie over het object van onderzoek' verplicht, n.a.v. de nieuwe verklaringengenerator van de NBA.
 • Extra FRIS validaties op taxonomieën
 • Nieuwe datumformaten voor tabelheader (o.a. "31-12-2016") in widgets
 • Gebruiker die niet hele dossier mag zien, kan nu ook niet meer de taxonomie openen en deze inzien
 • Akkoord opdrachtverantwoordelijk kan nu worden ingetrokken als de gedeponeerde publicatiestukken niet zijn vastgesteld
 • Aanpassingen in de mappings voor taxonomieën, zodat er op meer plaatsen wordt gecontroleerd op verplichte velden en meer verwijzingen in de teksten
 • Tekstaanpassing rechten van een editor in een presentatie
 • Niet-partnermedewerker kan filtering op consolidatie niet verwijderen 
 • Alert-checkbox wordt niet meer getoond bij instellingen signaal op kolomdefinitie 
 • Als je een formule hebt aangepast en wilt verlaten zonder opslaan, wordt nu een bevestigingsvraag getoond
 • Bij het verlaten van schermen (bijv. Financieel Verslag) blijven er soms tooltips in beeld hangen
 • Aantal bijlages bij een dossier-vraag (in Acceptatie en Planning) wordt beter weergegeven
 • Berekening correctiegrens deelt nu door aantal daadwerkelijke cijfercomponenten (niet meer standaard door 5)
 • Melding wordt getoond wanneer opdrachtverantwoordelijke zijn akkoord intrekt 
 • Controle of opdrachtverantwoordelijke akkoord mag intrekken, herschreven
 • Bij import iMuis de term "Administratie" vervangen door "Omgevingscode", dit sluit beter aan bij de terminologie van iMuis
 • Ingestelde adviesabonnement wordt direct in menu-opties verwerkt zonder dat de gebruiker eerst moet verversen
 • Incidentele foutmelding bij import vanuit Excel verholpen
 • Naam 'Elsevier' is vervangen door 'Nextens'
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen