6 juni 2016 - Release Notes

Volgen

Op 6 juni is een nieuwe versie van Visionplanner vrijgegeven. Deze versie bevat een vernieuwde interface voor het accorderen van de samenstelopdracht.

Hiermee wordt het afronden van het samenstelproces duidelijker en logischer, zowel voor de accountant als voor de klant.

 

Klanten die moeten accorderen

Alle klanten die een akkoord moeten geven, moeten nu worden toegevoegd aan het dossier. Daarbij moeten ze de taak "accorderen" krijgen. Het systeem zal deze gebruikers automatisch tonen bij akkoord klant:

 

Aanpassingen t.o.v. vorige versie

In vergelijking met de vorige versie van Samenstelpraktijk zijn de volgende aanpassingen gemaakt:

 • Risico's staan op een aparte pagina en de risico's kunnen als geheel worden geaccordeerd door een opdrachtverantwoordelijke
 • Accoord accountant geldt nu voor de gehele set van rapportages en hoeft dus maar 1x afsluitend te worden gegeven
 • Accoord klant geldt voor de gehele set van rapportages en het systeem geeft ruimte voor accoord door meerdere personen, afhankelijk van de gebruikers die bij het samensteldossier zijn ingegeven
 • Vaststelling van de jaarrekening kan nu ook door de klant worden gedaan

 

Overige aanpassingen

Naast de vernieuwde accordering zijn onderstaande verbeteringen en bugfixes doorgevoerd:

 • In Financieel Verslag tonen de grafieken geen lege boekjaren meer
 • Op voorblad van een gerenderde SBR instance document staat nu een uitleg 
 • Invoer KvK-nummer is alleen bij BV verplicht
 • Als een administratie in een consolidatie wordt opgenomen als "basis voor de groep" dan blijven zijn lokaal gedane koppelingen behouden
 • Samenstellingsverklaring wordt weer meegenomen bij Inrichtingsstukken
 • Verwijderen van een risico mag alleen nog door een opdrachtverantwoordelijke worden gedaan
 • Standaardwaarde voor "Contactpersoon van deze rapportage" wordt weer goed opgenomen in het SBR document
 • Document gemaakt voor koppeling Afas Profit lokaal met online connector
 • Het is niet meer mogelijk om Aanvullende Cijfers te gebruiken in VJP's
 • menu-items voor Begroting en Prognose werden bij sommige gebruikers onterecht weggelaten
 • Widget "Medewerkers per afdeling" toont geen data als bij 1 of meer medewerkers geen afdeling is ingevuld in NMBRS
 • Incidentele foutmelding opgelost bij genereren van Inrichtingsstukken
 • Duidelijker tekst wordt getoond als je een fase wilt accorderen die nog niet kan worden geaccordeerd
 • Rubrieknamen vielen soms weg uit tabel als je een PDF maakt van een presentatie
 • Bij openstaande posten vanuit King wordt nu de naam van debiteur/crediteur goed getoond
 • Verschil tussen de totaaltelling van "Overige bedrijfsopbrengsten" en de doorzoom hiervan is opgelost
 • Mutaties werden in specifieke gevallen dubbel getoond vanuit Exact Online
 • Titel "Balance" in Financieel Verslag gecorrigeerd
 • Specificatie van waarde in kolommenbalans werkte niet als je eerst op een lege cel hebt geklikt

 

Hotfixes op deze versie

 • Gebruiker kan zelf weer Bestuurders verwijderen uit taxonomie
 • Bij verwijderen akkoord accountant wordt niet meer gekeken naar valide Financieel Verslag
 • Doorzoom naar AFAS Online documenten uitgeschakeld wegens potentiele toegang tot documenten uit andere administraties
 • Bankentaxonomie enkelvoudig fiscaal beschikbaar
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen