Jaarrekening (standaard presentatie)

Volgen

Deze standaard presentatie geeft een ondernemer het inzicht in:

  • De cijfers uit de administratie van het lopende jaar in vergelijking met voorgaande jaren
  • De belangrijkste cijfers welke je normaal bespreekt uit de jaarrekening op papier
  • Historie van 5 jaar

Cijfers worden gepresenteerd voor de afgelopen vijf jaar als mogelijk, zo kunnen er meerdere jaren worden geïmporteerd. Mochten er historische jaren in een ander boekhoud pakket staan kunnen deze ook worden ingelezen. Per boekhoudjaar kunnen we cijfers inlezen.

De jaarrekening zoals deze wordt gepresenteerd in Visionplanner lijkt totaal anders dan hoe je deze gewend was op papier. Echter de inhoud, de cijfers, zijn exact hetzelfde als het oude rapport dat men van een accountant gewend is. Deze nieuwe manier van presenteren biedt echter veel voordelen. Zo kan de klant zelf interactief door de cijfers bladeren. Door op de bedragen te klikken wordt de specificatie van dit bedrag getoond. Hiermee kan de klant dus precies zien hoe alle bedragen in de jaarrekening tot stand zijn gekomen.

De jaarrekening voldoet natuurlijk aan alle relevante wet- en regelgeving. Zodoende voldoet de jaarrekening dus aan alle eisen. Voor een B.V. kan de jaarrekening digitaal worden aangeboden via Standard Business Reporting (SBR) richting de Kamer van Koophandel.

 

Deze presentatie is in het sjabloon op te nemen of kan bij administraties worden toegevoegd welke niet aan een sjabloon zijn gekoppeld.

 

Tabblad Samenvatting | Hoe sta je ervoor ten opzichte van vorig jaar

Op het eerste tabblad staat bovenaan de titel met eronder een widget waar een tekstuele toelichting (Bevindingen en Advies) kan worden gegeven vanuit het kantoor naar de klant. Dit kan per periode worden toegelicht.

De meters eronder geven een overzicht hoe er is gepresteerd voor OmzetSom der kosten en Resultaat (voor belasting) in vergelijking met de vorig jaar.

 

Tabblad Resultaatanalyse | De resultaten naast elkaar van de afgelopen jaren

Op het tabblad Resultaatanalyse zijn de resultaten vanuit de exploitatie te zien van maximaal de afgelopen 5 jaren. Dit presenteren we in een lijngrafiek voor resultaat met daaronder de specificaties in verschillende widgets. 

Tabblad Financiële positie | Hoe staat de onderneming ervoor vanuit de balans 

De financiële positie geeft inzicht op de balans waardes van de afgelopen vijf jaar. Waarbij er in de eerste grafiek het werkkapitaal wordt weergeven met daaronder de widgets met de toelichtingen van de balanscijfers van de onderneming.

Tabblad Eigen vermogen | Inzicht in het eigen kapitaal van de ondernemer in de onderneming

Grafische weergave van het verloop van het vermogen in de onderneming.

 

Tabblad Kengetallen | De belanrijke KPI's van de levensvatbaarheid van de onderneming 

In het laatste tabblad zijn kengetallen opgenomen van de onderneming welke inzicht geven in hoe de ondernemer er voor staat. Dit wordt gepresenteerd voor minimaal de afgelopen vijf jaar.

 

Dit is een standaard presentatie en kan natuurlijk naar eigen wens worden aangepast, hiermee wil Visionplanner de werking middels standaard presentaties nog makkelijker maken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen