Welke rapportages kies ik?

Volgen

Met Visionplanner kun je verschillende presentaties en rapportages maken:

Jaarrekeningpresentatie

Zeer leesbaar, mooie visualisatie, goed voor interactieve presentatie aan de klant. Mogelijkheid tot doorzoom naar mutaties en documenten

Jaarrekeningpresentatie (geconsolideerd)

Zeer leesbaar, mooie visualisatie, goed voor interactieve presentatie aan de klant. Mogelijkheid tot doorzoom naar mutaties en documenten, ook van onderliggende entiteiten

Financieel Verslag

Leesbare samenvatting, met grafieken en tabellen, die je zelf tekstueel kunt aanvullen. Aanbieden als PDF aan de klant.

Je kunt het Financieel Verslag PDF uitbreiden met

    • een sectie "Jaarrekening" (Balans, Winst-en-Verliesrekening, Toelichtingen)
    • Samenstellingsverklaring

 Inrichtingsstukken

Gebaseerd op taxonomie van Kamer van Koophandel. Wordt automatisch voorgevuld met cijfers, grondslagen en toelichtingen. Aanbieden als PDF aan de klant.
Je kunt de Inrichtingsstukken PDF uitbreiden met

    • Financieel Verslag
    • Samenstellingsverklaring

Publicatiestukken

Gebaseerd op taxonomie van Kamer van Koophandel. Wordt automatisch voorgevuld met cijfers, grondslagen en toelichtingen. Aanbieden als PDF aan de klant.

Samenstellingsverklaring

Gebaseerd op taxonomie van het NBA. Nodig wanneer je als accountant toelichtingen geeft op de gepresenteerde cijfers. 

Wanneer moet je welke kiezen? En wat presenteer je dan aan je klant?

Jaarrekening voor een Kleine BV

Jaarrekening voor een Eenmanszaak (EZ)

Jaarrekening voor een Vennootschap onder firma (Vof)

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen