4 december 2014 - release notes

Volgen

Release 4 december 2014

In deze release is met name aandacht besteedt aan de partner omgeving. Visionplanner partners zijn organisaties die haar klanten voorzien in relevante informatie middels Visionplanner. 

Partners

Partner-abonnement afsluiten

Een Partner kan zelf een partner-abonnement afsluiten. De gebruiker die dit doet mag al aangemeld zijn, maar mag ook een nieuwe gebruiker zijn. Dat maakt niet uit.

De nieuwe partner krijgt een lege partner-organisatie en kan daar zijn bestaande administraties als cliënt in opnemen, lees meer...  

Medewerkers beheer

Er zijn 2 rollen medewerkers van een partner organisatie. 

De rol 'Medewerker' geeft toegang tot alle organisaties die bij de partner horen. Deze heeft volledige bewerk rechten op alle organisaties. 

Alleen gebruikers met de rol 'Beheerder' kunnen in de partner omgeving om bijvoorbeeld sjablonen te bewerken of medewerkers toe te voegen / verwijderen.

Email domein

Medewerkers kunnen automatisch toegevoegd worden op basis van een email domein, maar is niet verplicht. Het email domein heeft 2 functies:

  • Eénmalig opnemen van alle BESTAANDE Visionplanner Cloud gebruikers die de opgegeven E-mail extensie hebben. Deze gebruikers worden dan als gebruiker verwijderd bij de cliënten van de Partner zodat er geen vervuiling optreedt in de gebruikerslijst van deze organisaties.
  • Als een nieuwe gebruiker aan het systeem wordt toegevoegd (via uitnodigen bij organisatie, of als deze zelf een (proef)abonnement neemt) dan wordt deze gebruiker automatisch aan de lijst met medewerkers toegevoegd.

Als een gebruiker wordt toegevoegd aan een medewerkerslijst, ontvangt deze gebruiker hiervan een e-mail. 

Sjablonen

Het aanmaken en onderhouden van sjablonen is ondergebracht bij het partner beheer. Dat betekent dat alleen gebruikers met de rol Beheerder de sjablonen kunnen onderhouden.

Organisatiemonitor

Voor een partner zal de organisatiemonitor 2 tabbladen zal bevatten.

In het eerste tabblad 'Mijn cliënten' staan alle organisaties die bij de partner horen. Alle partnermedewerkers hebben toegang tot deze organisaties. De partner betaald ook het minimale basisabonnement.

In het tweede tabblad staan de overige organisaties waar de gebruiker toegang tot heeft. Deze organisaties staan helemaal buiten de partner omgeving. Er zijn dus geen andere partner gebruiker toegang hebben tot deze organisaties. Ook kunnen deze organisaties niet gekoppeld worden aan een sjabloon en kunnen geen bulkacties uitgevoerd worden. 

Tabblad afdrukken

Via het menu 'Tabblad afdrukken' kan de gebruiker een afdrukvoorbeeld krijgen van het huidige tabblad. Deze kan worden geprint, of als PDF opgeslagen.

De afdruk is puur een archiveringsfunctie om een 'freeze' te kunnen maken van een bepaald tabblad op een bepaald moment, lees meer...

Gedeelde configuratie

Deze optie is bedoeld voor een groep van bedrijven die gelieerd zijn aan elkaar. Meestal vallen deze ook binnen een consolidatie. In de volgende release wordt het verschil met een sjabloon dat in elke organisatie gewoon alle aanpassingen gedaan kunnen worden, maar dan worden deze aanpassingen doorgevoerd op alle organisaties die deel uitmaken van deze gedeelde configuratie.

Gebruik de gedeelde configuratie dus NIET als alternatief voor sjablonen, door ze toe te passen op bedrijven die niets met elkaar te maken hebben!

Nieuw abonnement afsluiten

Wanneer een abonnement wordt afgesloten voor een organisatie kan gekozen worden om de uitbreiding voor rekening van de organisatie te laten komen of voor rekening van de partner.

Uitbreiding Twinfield koppeling

Bij de import van Twinfield kan nu aangegeven worden om het grootboeknummer uit de breiden met het kostenplaatsnummer om zo de waarden per grootboeknummer/kostenplaats te kunnen importeren. In Visionplanner moeten dan ook de rubrieken gesplitst worden per kostenplaats (bv. brandstof auto 1, brandstof auto 2), het is NIET mogelijk om per kostenplaats te presenteren.

Uitbreiding Twinfield met basecone 

Als gebruik gemaakt wordt van basecone om de brondocumenten in te scannen naar Twinfield, is het nu mogelijk geworden om door te zoomen tot en met het ingescande brondocument.

Audittrail

Visionplanner houdt een log bij van de meeste wijzigingen die per gebruiker zijn gemaakt. De inhoud van het log bestand bestaat uit Datum en tijd van de wijziging, de gebruiker en de handeling. Bijvoorbeeld importeren of bijvoorbeeld het aanpassen van een waarde in de prognoses (de oude waarde en de nieuwe waarde worden dan weergegeven).

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen