2 oktober 2014 - release notes

Volgen

Release 2 oktober 2014

In deze release zijn weer een aantal items toegevoegd die de werking van Visionplanner nog prettiger zullen maken. De nadruk van deze release ligt op het vereenvoudigen van het proces voor accountantskantoren om hun klanten te voorzien in de juiste informatie. 

Automatisch importeren

Voor alle online koppelingen met administratiepakketten kan ingesteld worden of Visionplanner de gegevens automatisch moet bijwerken. Er kan een 'scedule' worden ingesteld op maand-, week- of dagbasis. Je kunt dit aangeven in het menu bij deInstellingen | Import instellingen

Hierdoor zullen ook de alerts, de volledigheid en de vitaliteit worden bijgewerkt in de organisatiemonitor zonder dat de individuele organisaties eerst geopend hoeven te worden. 

Daarnaast kan per organisatie ingesteld worden of de import opnieuw gedaan moet worden als een gebruiker zich aanmeldt. Dit geldt alleen voor de koppelingen met online pakketten. Hiermee kun je beïnvloeden of de gebruiker altijd naar de meest recente gegevens kijkt of dat deze de gegevens ziet zoals deze het laatst zijn klaargezet.

Voor het automatisch importeren met offline pakketten zijn we een pilot gestart. Mocht je hieraan willen deelnemen, neem dan contact op met Visionplanner. 

Bulkacties vanuit organisatiemonitor

Rechtsboven in de organisatiemonitor zijn een aantal opties toegevoegd om met 1 druk op de knop een handeling te verrichten. De handeling wordt alleen verricht voor de organisaties waarvoor het aankruisvakje aan staat. De handelingen die gekozen kunnen worden zijn:

Presentaties delen: alle geselecteerde organisaties ontvangen een mail dat een presentatie klaar staat om bekeken te kunnen worden. Hierbij geldt wel dat alleen de gebruikers een mail krijgen als deze bij een presentatie zijn ingesteld als standaard gebruiker (zie ook overige aanpassingen).

Maximale periode verschuiven: voor 'viewers' van een organisatie kan een maximale periode worden ingesteld tot wanneer zij de presentatie mogen bekijken. Voor alle de organisaties die gebruik maken van een maximale periode kan de periode ineens worden omgezet naar een andere periode.

Start prognose verschuiven: de startmaand van de prognose kan hiermee ineens worden omgezet naar een andere maand. De omzetting geldt ook voor alle basisabonnementen.

.

Importeren van aanvullende cijfers

Via Instellingen | Import instellingen kan nu naast de financiële administratie en de personeelsadministratie ook gekozen worden om de aanvullende cijfers te importeren. Dit kan alleen vanuit een vast Excel sjabloon (zie ook import aanvullende cijfers). 

De rubrieken uit het Excel sjabloon kunnen worden gekoppeld aan de Visionplanner rubrieken door in het koppelscherm achter 'Grootboekrekeningen koppelen' te switchen naar 'Aanvullende cijfers koppelen'. Rubrieken die vanuit Excel worden ingelezen, kunnen niet handmatig worden gewijzigd en omgekeerd. 

Subgroepen maken en rubrieken verplaatsen

Voor de company abonnementen is het mogelijk geworden om in het koppelscherm nieuwe groepen aan te maken. Zo kun je nog beter de indeling van de balans en exploitatie naar wens inrichten en branchspecifiek maken. 

Achter een bestaande groep kun je klikken op het 'optie' icoontje en daar kun je 'Subgroep toevoegen' kiezen. Ook binnen subgroepen kunnen weer nieuwe subgroepen aangemaakt worden. Middels het downdrillen in de widgets worden de aangemaakte subgroepen gepresenteerd.

Tevens kun je rubrieken binnen een groep verplaatsen. Hierdoor is het heel eenvoudig om bijvoorbeeld een nieuwe rubriek de gewenste plek te geven binnen een groep.

Overige aanpassingen

  • Bij het delen van een presentatie kunnen gebruikers worden geselecteerd. Deze selectie kan worden opgeslagen als standaard. De standaard wordt ook gebruikt bij de bulkactie 'Presentatie delen' vanuit de organisatiemonitor.
  • Bij het afsluiten van een nieuw (proef-)abonnement is meer tekst en uitleg aan de schermen toegevoegd.

  • Het scherm voor eerste invoer van import-instellingen is verduidelijkt, zodat gebruikers sneller en makkelijker hun eerste presentatie zullen kunnen zien.

  • Het is nu ook mogelijk te importeren met een zelf ingesteld wachtwoord voor de databaseverbinding van Unit4 Online.
  • In de Importstatus popup (in de header balk) wordt de laatst succesvolle import nu per importbron afzonderlijk getoond. De importbronnen kunnen ook afzonderlijk worden geïmporteerd, indien gewenst.

  • Proefabonnementen die zijn verlopen, worden na 90 dagen uit de Organisatiemonitor weggelaten. Dit geeft de gebruiker dus nog 3 maanden de tijd om zich te bedenken en alsnog verder te gaan met de inrichting van het proefabonnement.
  • De 'laatst bekeken' datum in de organisatiemonitor geldt nu voor alle type gebruikers, ongeacht of deze bewerker of alleen kijker is.

  • Het is nu mogelijk om in de Connector meer dan 1 AccountView map op te geven. Op deze manier kunnen verschillende boekjaren in 1 run worden ingelezen. Ook is het mogelijk om te werken met een Centraal Databasebestand van Accountview, waaruit dat de te importeren administratie/boekjaren kunnen worden gekozen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen