6. Jaarrekening accorderen

Volgen

Het accorderen van de jaarstukken gebeurt in een aantal fasen, die elk goed vastgelegd worden in Visionplanner.

 

Vooraf

Je kunt met accorderen beginnen als de volgende zaken zijn geregeld:

 • De Acceptatiefase is geaccordeerd
 • De Planningsfase is geaccordeerd
 • Er zijn geen issues meer in de rapportage (bij genereren van de pdf + instance moet staan "SBR bestand is valide")
 • Alle risico's moeten op "gereed voor review" staan

 

Stap 1 | Conceptfase

 1. Zorg voor de volgende instellingen in de rapportage (let op: wat je invult bij de taxonomie inrichtingsstukken wordt automatisch overgenomen in de evt. publicatiestukken):
  - Informatie over de rapportage | Jaarrekening vastgesteld: Nee
  - Sectie Ondertekening van de Jaarrekening nog niet toevoegen

 2. Voeg desgewenst het Financieel Overzicht toe aan de inrichtingsstukken en vul de teksten naar wens in

 3. Voeg nog geen Samenstellingsverklaring toe.

 4. Genereer de PDF + instance document.

 

Stap 2 | Concept bespreken

 1. Bespreek de gemaakte pdf met de klant. Leg eventuele bijzonderheden vast in het dossier bij Uitvoering en rapportage |bespreekverslag.

 2. Zijn er aanpassingen nodig in de rapportage? Voer deze nu door

 3. Genereer een nieuwe PDF + instance document als er wijzigingen waren.

 

Stap 3 | Ondertekening door klant

 1. Maak een dossier item aan en wijs deze toe aan de klant (in Dossier-items).
  - Onderwerp: Akkoord jaarrekening
  - Toegewezen aan: klant
  - Bijlage: PDF document dat in stap 2 is gegenereerd
  - evt. ook de LOR bijvoegen als bijlage

 2. Meld de klant dat hij deze taak kan gereedmelden, waarmee hij akkoord gaat met de jaarrekening

 3. Vul in de rapportage (inrichtings- en publicatiestukken) in:
  Ondertekening van de Jaarrekening invullen (desgewenst door meerdere bestuurders / commissarissen)

 4. Voeg desgewenst de Samenstellingsverklaring toe en vul deze in.

 5. Genereer de PDF + Instance document opnieuw.

 6. Accordeer de fase Rapportages zodat er geen aanpassingen meer gemaakt kunnen worden.

 

Stap 4 | Vaststelling door AvA

 1. Maak een taak voor de klant aan.
  - Onderwerp: Gereed voor vaststelling door AvA
  - Beschrijving: svp notulen AvA en/of presentielijst toevoegen
  - Toegewezen aan: klant
  - Bijlage: PDF document

 2. Klant kan gevraagde bijlage(s) uploaden en taak gereedmelden.

 

Stap 5 | Definitieve versie maken

 1. Trek akkoord op fase Rapportages weer in

 2. Vul in de rapportage (inrichtings- en publicatiestukken) in:
  Informatie over de rapportage | Jaarrekening vastgesteld: Ja
  Informatie over de rapportage | Datum vaststelling van de Jaarrekening: invullen

 3. Genereer de definitieve PDF + Instance document zorg dat dit van de publicatiestukken is

 4. Vink akkoord opdrachtverantwoordelijke aan

Screen_Shot_2017-11-03_at_14.37.09.png

 

Stap 6 | Akkoord klant

 1. Laat de klant het vinkje akkoord client aanvinken

 

Stap 7 | Publicatiestukken verzenden

Achter het akkoord klant is nog een derde blok aanwezig. Zolang de jaarrekening nog niet is vastgesteld, is het mogelijk om hier de voorlopige publicatiestukken te versturen naar de Kamer van Koophandel. Er zit geen limiet op het aantal verzendingen.

Hier kun je dan tijdelijk deponeren of de daadwerkelijke vastgestelde jaarrekening versturen.

Is de jaarrekening vastgesteld, dan is het mogelijk om eenmalig de definitieve publicatiestukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Screen_Shot_2017-10-18_at_10.40.19.png

 

LET OP!!!Nadat je succesvol hebt geaccordeerd is het van belang dat je dan het dossier sluit. Dit kun je doen bovenaan in het dossier naast het 'blauwe i Symbool' bij 'dossier sluiten'. Daarmee zal dan ook uit de administratiemonitor het 'rode uitroepteken' verdwijnen.

Screen_Shot_2017-12-21_at_15.30.39.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen