10 maart 2016 - Releasenotes

Volgen

De volgende release van Visionplanner Cloud staat gepland op 10 maart 2016.

Deze release bevat de volgende functionaliteiten:

 

Organisatie wordt administratie

Administratiemonitor? Jazeker. Wat voorheen "organisatie" heette in Visionplanner, noemen we vanaf nu "administratie". Dat is het tenslotte ook.

 

Los Financieel Verslag

Het is nu mogelijk om in je opdrachtdossier het Financieel Verslag zelfstandig in PDF om te zetten, desgewenst inclusief een samenstellingsverklaring.

Handig als je bijv. voor een EZ/Vof alleen een kort verslag wilt!

 

Geconsolideerd samenstellen

In de vorige versie kon je bij het aanmaken van een dossier al aangeven dat de verslaggeving geconsolideerd moet worden. Vanaf deze release zie je ook daadwerkelijk de geconsolideerde waarden terug in de Cijferbeoordeling, bij het samenstellen van de rapportage en in de widgets van het Financieel Verslag.

Ook in de gegenereerde taxonomie voor Inrichtingsstukken wordt de sectie "geconsolideerd" gevuld met de geconsolideerde waarden.

 LET OP!

Als je gebruik maakt van VJP's EN consolidatie, kan het voorkomen dat in de consolidatiestaat niet de juiste gegevens worden getoond!

We adviseren dan ook om een consolidatie met VJP's nog NIET definitief samen te stellen in deze versie!

In de volgende release zal dit probleem geadresseerd worden.

 

Informatie over Partner-abonnement

Heb je een partner-abonnement, dan kun je voortaan precies zien welke abonnementen je administraties hebben. Bij Beheer Partner | Abonnement wordt een lijst getoond met alle gebruikte modules, aantal clienten en totaalbedrag.

 

Diverse fixes

Verder zijn diverse onvolkomenheden gefixed, onder meer in het opdrachtdossier, import Exact Globe, import Twinfield, benchmarking.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen