4 september 2014 - release notes

Volgen

Release 4 september 2014

In de voorbije zomermaanden heeft de focus van Visionplanner gelegen op interactie tussen visionplanner en andere applicaties. Ook is weer veel geïnvesteerd in kwaliteit en gebruikerservaring. 

Aanmelden met Google en LinkedIn

Als gebruiker van Google+ en/of LinkedIn is het nu mogelijk om je automatisch aan te melden met deze aanmeldgegevens. Je klikt op de betreffende knop en je komt direct in jouw organisatiemonitor. Zonder eerst je mailadres en wachtwoord in te typen!

De eerste keer krijg je nog een waarschuwingsmelding dat Visionplanner het mailadres en profielgegevens wil gebruiken. Visionplanner gebruikt alleen het mailadres en je kunt deze melding dus accepteren.

Als je nog niet bent aangemeld bij Google+ of LinkedIn, moet je uiteraard nog wel je wachtwoord invullen (van Google/LinkedIn).

Vernieuwde pagina-hulp

De transparante helpschermen zijn vervangen door een nieuwe helpfunctie. Per schermonderdeel wordt een korte toelichting weergegeven. Na enige seconden wordt automatisch het volgende onderdeel toegelicht, maar je kunt ook zelf op verder of vorige klikken.

De help wordt automatisch gestart als je voor het eerst in het betreffende scherm komt. Je kunt de schermhelp ook altijd starten door te klikken op 'Uitleg bij dit scherm' in het algemene help menu (vraagteken rechtsboven).

Mutatieniveau voor AFAS Online en Yuki

Voor de koppelingen met AFAS Online en Yuki is het mogelijk om in te zoomen op de onderliggende mutaties van de gekoppelde grootboekrekeningen. Voor AFAS is het tevens mogelijk om de digitale brondocumenten van een mutatie op te vragen. Zie hiervoor ook Importeren uit AFAS Online.

Nieuwe imports

In deze release is de koppeling gemaakt met Loket.nl

Overige aanpassingen

 • Data uit online boekhoudpakketten of salarissoftware wordt automatisch opnieuw ingelezen telkens wanneer een gebruiker (bewerker of viewer) de organisatie opent.
 • Bij weergave van import-instellingen die door een andere gebruiker zijn ingesteld, worden de gebruikersgegevens leeg gelaten om misbruik van aanmeldgegevens te voorkomen.
 • Invoer van waarden met decimalen kan nu met punt of komma als decimaalteken. Hierdoor is invoer via het numerieke toetsenbord ook mogelijk. Weergave is overal met scheidingsteken voor duizendtallen.
 • Bij KPI's en berekeningen kunnen nu ook benchmarkgroepen worden ingesteld.
 • Bij sluiten van koppelscherm wordt gevraagd of de wijzigingen moeten worden opgeslagen (mits er wijzigingen zijn die nog niet zijn opgeslagen).
 • Mogelijkheid toegevoegd om alle koppelingen in 1 keer te wissen.
 • De balk met de tabbladen en periodeselectie blijft nu altijd in beeld bij het omlaag scrollen.
 • Instelling van uitkeringsperiode van vakantiegeld zit nu op de rubriek "Vakantiegeld" in de exploitatie, niet meer in de tab met algemene instellingen.
 • Startdatum van (des-)investeringen en financieringen kan nu ook in het verleden liggen, zolang deze maar na de startdatum prognoseberekening ligt.
 • Volgorde van widget-onderdelen (kolommen, rijen, series) kunnen worden aangepast door te slepen.
 • Op de factuurregels wordt bij de naam van de betreffende administratie ook de administratiecode vermeld, voor zover deze uit de financiële software kon worden opgehaald.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen