Een taxonomie uitwerken

Volgen

Vooraf

Als je wilt rapporteren volgens een taxonomie (bijv. Inrichtingsstukken, Publicatiestukken), moet deze zijn toegevoegd aan het opdrachtdossier.

zie 5. Uitvoering en rapportage voor het toevoegen van een taxonomie.

 

Taxonomie structuur

De taxonomie is eigenlijk een groot invulformulier. Veel gegevens worden al automatisch door Visionplanner ingevuld.

Omdat lang niet alle velden altijd nodig zijn, worden alleen velden getoond die relevant zijn. 

Relevant = veld heeft een waarde OF veld is door Visionplanner als relevant aangemerkt omdat het in vrijwel alle jaarrapportages nodig is.

De invoergegevens worden niet door Visionplanner bepaald, maar door de uitvragende instanties. De benamingen zijn niet altijd handig gekozen, maar dus niet door Visionplanner aan te passen.

 

Tekstvelden

Een groot aantal velden in de taxonomie bestaat uit tekstvelden. Hier kun je invullen wat nodig is.

Standaardtekst

Sommige tekstvelden, met name toelichtingen en grondslagen, zijn al vooringevuld met een standaardtekst. Je kunt deze teksten naar wens aanpassen. Het is ook mogelijk om later de standaardtekst weer te herstellen.

 

Posten uit Balans of Winst-en-Verlies

Velden in de taxonomie die waarden uit Balans of Winst-en-Verliesrekening moeten bevatten, zijn door Visionplanner al ingevuld met de benodigde waarde.

Als een post in de administratie leeg is (bijv. Voorraden) dan wordt deze dus ook niet gevuld in de taxonomie. Daardoor is deze post niet relevant en wordt niet in het SBR bericht opgenomen.

Als je in de taxonomie een post aanklikt, dan wordt niet alleen de waarde van verslagjaar en vorig jaar getoond, maar ook de bijbehorende grondslagen en toelichtingen.

Technisch gezien, staan deze grondslagen en toelichtingen eigenlijk onderin de taxonomie maar omwille van het overzicht worden deze door Visionplanner tevens getoond bij de betreffende post. Wijzigingen op de ene plaats zijn dan ook onverminded zichtbaar op de andere plaats.

 

Validatie

Het is belangrijk dat alle benodigde velden van de taxonomie zijn ingevuld en dat ze ook op de juiste manier zijn ingevuld. Er gelden vooraf gedefinieerde regels voor de validatie van een SBR bestand en Visionplanner hanteert deze regels ook.

Velden met een ongeldige inhoud worden links in de taxonomiestructuur gemarkeerd met een ! teken. Op deze manier kun je snel door de taxonomie gaan om te zien of ergens nog iets niet klopt.

Het is wel mogelijk om van een niet-valide taxonomie een PDF en SBR document te maken, om wat zaken na te kijken bijvoorbeeld. Het is echter niet mogelijk om een niet-valide taxonomie te accorderen.

 

Meerdere taxonomieën

Als je in een opdrachtdossier meerdere taxonomieën hebt toegevoegd, bijvoorbeeld Inrichtingsstukken en Publicatiestukken, en deze bevatten dezelfde velden, dan zorgt Visionplanner ervoor dat ze ook altijd dezelfde inhoud hebben.

Dus als je eerst de Inrichtingsstukken helemaal hebt uitgewerkt en daarna gaat kijken in de Publicatiestukken (of ze daarna pas toevoegt) dan zul je zien dat de Publicatiestukken al voor het grootste deel zijn ingevuld.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen