2. De dossier pagina binnen het SBR dossier

Volgen

Dit artikel gaat in op het aanmaken van een nieuw (samenstel) dossier. 

 

Video 
 

Benodigdheden

 

  • Een Samenstelabonnement op de betreffende administratie (mogelijk na contact met Visionplanner
  • Je bent medewerker van een kantoor of een gebruiker binnen Visionplanner met alle rechten. 

 

Stap 1 | Maak een opdrachtverantwoordelijke aan

Wanneer je een dossier opent, kom je uit op de 'Dossier' pagina. Dit is een overzichtspagina waarop de opdrachtverantwoordelijke kan worden toegewezen aan het dossier. 

De opdrachtverantwoordelijke is de persoon die eindverantwoordelijk is voor het dossier. Er kunnen meerdere opdrachtverantwoordelijken worden toegevoegd aan een dossier. Je kunt een opdrachtverantwoordelijke toevoegen door op 'Opdrachtverantwoordelijke toevoegen' te klikken. 

Je kunt de opdrachtverantwoordelijke ook in een later stadium toevoegen. Voor de voortgang in het dossier is er wel een opdrachtverantwoordelijke nodig om verschillende stadia af te tekenen (bijv. de Acceptatiefase en de Planningsfase). 

 

Let op: Alleen medewerkers van het kantoor kunnen worden toegevoegd als opdrachtverantwoordelijke. 

 

Stap 2 | Geef de klant toegang tot dit dossier

Voor het aftekenen van de jaarrekening, dient de klant toegang te hebben tot het dossier.

Voordat je de klant toegang kan geven tot het dossier, dien je eerst de klant uit te nodigen voor de tussentijdse presentatie. De klant moet gebruiker zijn in het systeem alvorens je hem of haar toe kan voegen. 

Lees hier hoe je een klant toegang geeft tot de presentatie. 

 

Wanneer je een klant toegang wil geven tot het SBR dossier zijn er twee mogelijkheden. 

Alleen accorderen en taken uitvoeren: Wanneer je voor deze optie kiest, krijgt de klant alleen de rapportage te zien. De klant kan alleen het dossier accorderen en de taken die aan hem worden toegewezen vanuit het dossier afhandelen. Deze taken kan hij vanuit de takenbak rechtsboven in het scherm benaderen. 

Accorderen, taken uitvoeren en dossier inzien: Wanneer je voor deze optie kiest, krijgt de klant het complete dossier te zien. Je kiest voor deze optie als je de klant mee wilt laten kijken in het complete dossier. 

Let op: De klant krijgt niet de melding dat hij/zij is toegevoegd aan het dossier. 

  

Je kan dit doen binnen de 'klantenkaart' door daar de klant die rechten te geven.

Let op: als je de klant niet kan toevoegen aan het dossier, is de klant nog geen gebruiker in het systeem. Lees hier hoe je de klant gebruiker kan maken. 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen