Een prognose maken

Volgen

Als ondernemer wil je natuurlijk weten hoe je bedrijf ervoor staat. Maar minstens zo belangrijk zijn de verwachtingen voor de toekomst. Dit heeft namelijk alles te maken met de liquiditeit (financiële gezondheid) van je bedrijf. Deze prognose geeft je, op basis van je financiële situatie en gegevens uit het verleden, een duidelijk beeld van de toekomst met als doel om stuurinformatie voor de administratie te genereren. Om de prognose zo nauwkeurig te maken kun je de onderdelen uit de prognose ook aanpassen op basis van je eigen ervaring en verwachtingen. Selecteer de startperiode van de prognose aan de rechter bovenzijde van het scherm en ontdek hoe jouw bedrijf ervoor staat. Deze 'start prognose' datum wil je altijd 1 maand na de meest actueel gerealiseerde periode zetten.

Let op: Bij het maken van de prognose doet Visionplanner een aantal aannames. Deze aannames kan je zelf aanpassen. Meer informatie over deze aannames vind je hier

Let op: De prognose wordt tot 5 jaar vooruit berekend. 

Video 
 

Benodigdheden

  • Het abonnement Adviespraktijk - Ultimate
  • Bewerkrechten

 

Inhoudsopgave van de module Prognose

Hieronder gaan we in op de tabbladen van de prognose.

Exploitatie instellen

Balans instellingen

Balans afloop instellen

(des)investeringen

Financieringen

Liquiditeit (Je liquiditeitsprognose) 

Aanvullende cijfers

Prognose instellingen

 

Stap 1 | Open de module prognose

Nu je de module hebt geactiveerd kan je de prognose gaan gebruiken.

Klik op rechtsboven in het scherm op  en kies nu voor 'Prognose'. Je kan nu je prognose gaan invullen.

naar-prognose-optie.jpg

 

Stap 2 | Vul/controleer de Exploitatie 

Een belangrijk onderdeel van de prognose is de exploitatie. De exploitatie is hetzelfde als de winst- en verliesrekening. De exploitatie geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven binnen je bedrijf. Om een goede prognose te kunnen maken, is het belangrijk dat alle cijfers kloppen.We raden je daarom aan om deze cijfers eventueel handmatig in te voeren. Mocht je het automatisch in willen vullen dan is dit echter wel mogelijk net zoals in de begroting.

 

Let op: dit is niet bedoeld op de realisatie aan te passen. Dat moet gebeuren in je boekhouding.

Daarnaast kun je de eigenschappen van de verschillende categorieën/grootboekrekeningen aanpassen via  aan de rechterzijde van elke categorie. Je kunt hierbij denken aan een procentuele verdeling van de inkomsten over de komende maanden. Deze verdeling wordt gemaakt omdat je als ondernemer je omzet nooit in een keer helemaal binnen krijgt.

We raden je aan om alle  na te gaan en te controleren.

Let op: De BTW gegevens moeten worden ingevuld onder het tabblad "Instellingen".

Let op: De vakantiegeld afdracht kun je instellen door in de posten door te klikken naar vakantiegeld. Dit valt onder de post personeelskosten. 

Let op: Onderliggende categorieën nemen de eigenschappen over van de bovenliggende categorieën. 

 

Stap 3 | Vul/controleer de Balans

Wil jij een helder inzicht krijgen in de financiële situatie van jouw bedrijf? Kijk dan eens naar de balans. Een balans bestaat uit een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment.

Een balans is een momentopname en geeft de financiële situatie van je onderneming weer. De balans bestaat uit verschillende onderdelen, zoals vlottende activa, eigen vermogen, voorzieningen kortlopende schulden en passiva. De begin stand van de balans is een belangrijk uitgangspunt voor de prognose. Daarnaast heeft de afloop grote gevolgen voor de liquiditeit. Je kan je voorstellen dat het een groot verschil kan zijn als je debiteuren minder snel of sneller betalen dan gepland. 

 

De afloop invoeren van je balans

Voor een aantal onderdelen kun je de afloop invoeren. Het gaat hierbij over balansposten die oplopen of aflopen over een bepaalde periode. Denk hierbij aan de debiteuren- of crediteurenpost. Openstaande facturen worden over het algemeen over een bepaalde periode voldaan. Deze facturen hebben direct invloed op je debiteurenpost en daarmee op je bankstand in de toekomst. Door de afloop in te vullen, kun je hier rekening mee houden in je prognose.

Je kan een afsloop instellen bij de posten waar het volgende icoon achter staat. Wanneer je hierop klikt kan je de afloop instellen. 

Let op: niet alle voor alle posten kan een afloop worden ingevoerd. Lees hier meer over de standaard instellingen. 

 

Stap 4 | Betrek je geplande (des)investeringen bij de prognose 

Je kan een investering opnemen in de prognose en deze gelijk op te nemen in je financiële overzicht. Onder het kopje ‘Investeringen’ kun je de betreffende investering tussen de al ingevoerde investeringen opzoeken of een nieuwe investering toevoegen. Wanneer er sprake is van een zogenaamde desinvestering (een investering die je in het verleden hebt gedaan en hoogstwaarschijnlijk de komende maanden weer wil afstoten) kun je die melden onder het kopje ‘nieuwe (des)investering’. Hierdoor ontstaat er een helder overzicht van al je geplande investeringen.

Wanneer je een nieuwe investering toevoegt, moet je verschillende zaken invullen. Deze gegevens worden gebruikt om de prognose te kunnen vullen.

 

De aanschafwaarde wordt opgenomen op de balans. De BTW moet je invullen omdat je die terugkrijgt. De levensduur is van belang voor de afschrijving net als de restwaarde. Al deze onderdelen hebben effect op de liquiditeit. 

 

Stap 5 | Verwerk je financieringen in de prognose

Met financieringen bedoelen we de geldelijke middelen om je investering te doen. Dit is alleen van toepassing wanneer je kiest voor een financiering via een krediet. Door het invoeren van het financieringsbedrag, brengt het systeem helder de gevolgen van je financiering in beeld. Wanneer je hier niks invult, maar wel een investering doet, komt deze voor rekening van het eigen vermogen. Je zult zien dat jouw keus direct invloed heeft op je liquiditeit. Op basis van je liquiditeitsoverzicht kun je een solide afweging maken wat betreft de financiering van je investering.

Je kunt een financiering toevoegen door op 'Financiering toevoegen' te klikken rechtsboven in het scherm. 

Wanneer je het scherm voor een nieuwe financiering invult, worden deze gegevens gelijk doorgerekend als je op 'Opslaan' klikt. 

Zo heeft het rentepercentage, de ingangsdatum en de looptijd gevolgen voor je maandelijkse kosten (exploitatie). 

 

Stap 6 | De liquiditeitsprognose

De liquiditeit van een bedrijf is één van de belangrijkste indicatoren om vast te stellen of een bedrijf gezond is. In het liquiditeitsoverzicht vind je een lijst van alle geldstromen binnen het bedrijf. De prognose (toekomstverwachting) van deze liquiditeit wordt gemaakt op basis van de geldstromen die jij verwacht. In deze prognose worden eventuele financieringen, investeringen en BTW-afdrachten meegenomen. Een financiering heeft immers gevolgen voor je maandelijkse lasten en voorkomt dat je het eigen vermogen moet aanspreken voor investeringen. De BTW afdrachten spelen ook een rol omdat je na een zakelijke aanschaf je BTW terugkrijgt en moet afdragen bij een verkoop. Zo krijg je voor de toekomst een duidelijk beeld van de gevolgen van bijvoorbeeld een financiering. 

 

Stap 7 | Prognose op aanvullende cijfers

Voor je verschijnt het scherm waar je de rubrieken van de aanvullende cijfers ziet. Je kunt daarbij de prognose cijfers invullen op dezelfde wijze als voor andere reguliere rubrieken.

Stap 8 | De instellingen van de prognose

Op dit tabblad staan wat instellingen die je meestal maar 1 keer hoeft in te stellen:

  • hoe ver vooruit moet de prognose worden berekend
  • hoevaak wordt de BTW afgedragen
  • welke BTW percentages gelden voor de omzet en kosten binnen je administratie

BTW afdracht

Deze termijn heeft invloed op je liquide middelen. De te betalen en te ontvangen BTW worden telkens gedurende deze periode opgespaard en dan in 1x verrekend.

BTW percentages

Deze percentages zijn nodig voor een realistische toekomstverwachting voor jouw bedrijf. Je stelt bij de verwachte omzet en kosten in welk BTW percentage hierbij moet worden gehanteerd. Wanneer je werkt met meerdere percentages, kan je hier een gemiddeld percentage gebruiken.

Wanneer je de cijfers in de module prognose hebt ingevoerd, kun je deze eenvoudig presenteren in een grafiek (widget) of tabel.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen