Brugstaat

Volgen

Via de 'Naar brugstaat' link kom je in het onderstaande scherm:

 

Brugstaat 

Rechtsboven kan de gewenste periode gekozen worden en het periodetype (jaar, kwartaal, maand).

Linksboven staat een filter met drie opties: 

 

a) Grootboekrekeningen

Dit overzicht laat alle gekoppelde rekeningen zien met de bijbehorende waarde. Voor balansrekeningen de stand, voor winst-en-verliesrekeningen de enkelvoudige mutatie.

Presentatie VJP's zullen hier nooit zichtbaar zijn, omdat deze niet op grootboekrekening gemaakt worden maar op presentatierubriek niveau.

Klik op de blauwe cellen om Correctie VJP's aan te maken.  

b) Rubrieken

Bij de rubrieken staan de uiteindelijke waarden die gepresenteerd worden in de kolom Saldo. De correctie VJP kolom geeft de waarden weer die op de onderliggende gekoppelde grootboekrekeningen is geboekt.

Klik op de blauwe cellen om Presentatie VJP's aan te maken.

c) Alles

Het filter Alles toont de combinatie van de bovenstaande 2 opties. Zo is snel terug te herleiden hoe een bepaalde waarde tot stand is gekomen.

 

 

De overige 2 tabbladen geven een overzicht van de gemaakte VJP's.

- Correctie VJP's

- Presentatie VJP's

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen