Een label toevoegen aan een medewerker

Volgen

Inleiding | labels toevoegen aan een medewerker t.b.v. filtering

Door labels toe te voegen aan een medewerker kan je in de administratiemonitor filteren wat de medewerker kan zien.  De administraties zullen alleen zichtbaar zijn voor de medewerkers zonder labels of met exact dezelfde labels als de administraties. Dit betekent dat wanneer een medewerker veel labels heeft, hij/zij minder administraties zal zien dan een medewerker zonder labels.  

Let op: labels hebben geen invloed op de toegang.  


Voorwaarden | Wat heb je nodig


Stap 1 | Ga naar de administratiemonitor

Ga naar de administratiemonitor en klik op 'Beheer Partner' rechtsboven in het scherm. Vervolgens ga je naar het tabblad 'Medewerkers'. 

 

Stap 2 | Klik op de medewerker waar je een label aan toe wilt voegen

 Klik op de medewerker waar je het label aan toe wilt voegen. 

Stap 3 | Voeg het label toe

Klik op 'Label toevoegen'. Nu kan je alle eerder aangemaakte labels toevoegen. 

Nadat je het juiste label hebt toegevoegd, klik je op het blauwe vinkje. Vergeet vervolgens niet op te slaan. 

Let op: als een medewerker een label heeft dat gelijk is aan een administratie, is de administratie zichtbaar. Als de medewerker echter een label heeft maar de administratie niet, zal de administratie niet zichtbaar zijn voor de medewerker. 

 

Lees meer

Een label aanmaken 

Een label toewijzen aan een administratie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen