Januari 2018 - Release Notes

Volgen

In de Visionplanner-release van januari 2018 vind je weer verschillende mooie features en aanpassingen. Hierin zit de NT12, dus de taxonomie voor 2017.

LET OP! Voor Infine en Visionplanner lokaal is dit nog niet het geval. Deze zullen iets later komen.

 

Visionplanner aanpassingen

In Visionplanner zijn de volgende aanpassingen gemaakt, zo is de nieuwe taxonomie 2017 beschikbaar voor de jaarrekening en is de performance weer verder verbeterd.

 • Als je nu een dossier aanmaakt voor 2017 kun je dan ook met ‘rapportage toevoegen’ kiezen voor ‘inrichtingsstukken 2017’ en ‘publicatiestukken 2017’ micro en klein.
 • Verder kun je in de ‘layout’ in de ‘beheer partner’ een voorbeeld pdf downloaden waarin je de aanpassingen kunt zien die je in de layout van het dossier kan doen.
 • Ook is RGS 3.0 geïmplementeerd, hieronder staat beschreven wat dat qua veranderingen inhoud. 

 

Alle aanpassingen

Aangepaste onderdelen 

 • Algemeen
  • NT12 taxonomie voor micro en klein
  • Voorbeeld pdf van de layout die je aangepast hebt
  • Verbetering van performance
  • automatisch importeren bij openen van de administratie gebeurt nu nog maar 1x per dag. Je kunt wel handmatig de import starten zo vaak je wilt
  • Verandering in de facturering (specificatie van achteraf gefactureerde nieuwe administraties)
  • De standaard rubriekenstructuur van Visionplanner is aangepast op basis van RGS 3.0 Dat betekent dat er vele extra rubrieken en groepen zijn toegevoegd, maar ook een aantal rubrieken zijn verplaatst. De meest opvallende wijzigingen zijn:
   • Nieuwe groep 'Vastgoedbeleggingen' onder de vaste activa in de balans.
   • Nieuwe groep 'Tussenrekeningen' onder de kortlopende vorderingen in de balans.
   • Nieuwe groepen 'Kapitaal Stichting en Vereniging' en 'Commanditair kapitaal' onder het Eigen vermogen in de balans.
   • Resultaatverdeling per vennoot nu als sub van ondernemingsvermogen ipv Aandeel resultaat
   • Overige personeelskosten nu rechtstreeks onder Som der kosten ipv onder de sub personeelskosten
   • Nieuwe groep 'Afschrijvingen vastgoed' onder de groep 'Afschrijvingen'.
   • Nieuwe groep 'Werkkostenregeling' onder de Som der kosten.
   • Nieuwe groep 'Organisatiekosten' onder de Som der kosten
   • Nieuwe groep 'Assurantiekosten' onder de Som der kosten
   • Nieuwe groep 'Accountants- en advieskosten' onder de Som der kosten
   • Nieuwe groep 'Administratieve lasten' onder de Som der kosten
   • De groep 'Algemene kosten is vervangen door 'Andere kosten' en een aantal rubrieken uit de algemene kosten zijn verplaatst naar de nieuwe groepen.
   • Nieuwe groep 'Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten' na het bedrijfsresultaat.
   • Nieuwe groep 'Overige rentelasten'  onder de Financiele baten en lasten
   • Groep 'Buitengewone baten en lasten' is komen te vervallen. Bestaande rubrieken zijn verplaatst naar de groep 'Andere kosten'

Onderstaande punten zijn opgelost/aangepast; vaak betreft het geisoleerde gevallen die in klantspecifieke situaties optreden. De meeste gebruikers zullen onderstaande issues nooit zijn tegengekomen.

 • Opgeloste issues
  • Upload van fiscale export werkt niet
  • Server error bij verwijderen van administratie
  • ‘Vastgesteld JA’ in dossier verdwijnt in pdf na genereren zonder daadwerkelijke vaststelling
  • Gesloten openstaande posten accountview worden geimporteerd
  • Foutmelding ‘er is al gedeponeerd’
  • Gebruiker niet zichtbaar in klantenkaart
  • Presentatie wordt niet geladen
  • Error 500 in kredietrapportage
  • Meter widget toont geen verdeling na refresh van de pagina

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen