Juli 2017 - Release Notes

Volgen

In de Visionplanner release van juli 2017 vind je weer verschillende mooie features en aanpassingen.

 

Performance aanpassingen

In het samenstelproces zijn de volgende aanpassingen gemaakt, waardoor je zult merken dat het sneller werkt:

 • De opslagstructuur van de taxonomie en bijbehorende mapping met je Visionplanner cijfers is opnieuw gebouwd. Hierdoor wordt de taxonomie sneller geladen
 • De boomstructuur van de taxonomie wordt nu sneller geladen
 • Het genereren van SBR instance documenten en bijbehorende PDF gebeurt nu op de achtergrond. Dus als je accordeert (of je klant doet dat), kom je meteen terug in het dossier. Je kunt verder werken terwijl de bestanden worden gemaakt.

 

Specificaties in Financieel Verslag

In het Financieel Verslag zijn nu bij de Balans en Winst-en-verliesrekening ook tabellen met specificatie opgenomen. Je rapporteert dan dus ook de subrubrieken van de kolommenbalans in je Financieel Verslag. Wanneer een tabel te groot wordt voor 1 pagina, wordt deze op de volgende pagina verder afgedrukt, waarbij het systeem zelf groepen bij elkaar houdt.

Deze tabellen worden automatisch opgenomen in alle nieuwe Financieel Verslagen die je voor klanten maakt.

 

Eigen e-mail layout

(Alleen voor kantoren met Kantoor Ultimate abonnement)

Alweer een goede reden om het Ultimate kantoorabonnement te nemen!

Met dit abonnement krijg je nu al, en in de komende tijd steeds meer, de mogelijkheid om als kantoor aanpassingen te maken die met andere abonnementsvormen niet mogelijk zijn.

Je kunt nu voor alle Visionplanner e-mails instellen:

 • Je eigen logo
 • Je eigen header-afbeelding
 • De aanhef

Dan krijg je bijvoorbeeld dit:

Schermafbeelding_2017-06-29_om_11.07.39.png

Bij de aanhef kun je kiezen uit vaste opties, namelijk:

 • Hi
 • Hallo
 • Beste
 • Hey
 • Geachte heer/mevrouw

Wij zorgen dan dat iedere ontvanger netjes wordt aangesproken zoals jij dat wilt. Stel je de aanheft in op Geachte heer/mevrouw, dan controleert Visionplanner of het geslacht bij de persoon is ingesteld. Zo ja, dan wordt de aanhef daarop aangepast ("Geachte heer De Vries" of "Geachte mevrouw De Vries"). Als het geslacht niet is ingesteld, maken we er "Geachte heer/mevrouw De Vries" van.

 

Verlengd en verkort boekjaar

Deze functionaliteit is bij het aankondigen van de release nog niet helemaal release-klaar. Dat betekent dat dit niet met de eerste release in juli 2017 wordt vrijgegeven, maar zo snel mogelijk daarna.

Je kunt vanaf dan ook samensteldossiers maken voor administraties die hun eerste boekjaar verlengd of verkort hebben.

 

Alle aanpassingen

 Nieuwe features en verbeteringen

 • Als partner met SBR-only een nieuwe administratie aanmaakt, krijgt deze niet meer automatisch het abonnement SBR-only, maar SBR uit.
 • Verbetering in autorisatiekoppeling tussen Visionplanner en Infine
 • De PDF van het Financieel Verslag maakt nu gebruik van vaste layout stijlen om consistentie binnen de PDF af te dwingen.
 • Als een doorrekening wordt ingepland (bijv. mapping doorrekenen, consolidatie doorrekenen), wordt nu eerst gecontroleerd of deze doorrekening niet al vaker in de wachtrij staat. Iedere doorrekening gebeurt zo maar 1 maal.
 • Als in een kantoorsjabloon een maximum periode is ingesteld bij een presentatie, geldt deze voor alle gekoppelde administraties. Zo kan in 1x de periode verzet worden voor alle administraties. Als bij de sjabloon de maximum periode leeg is, geldt de instelling per administratie.
 • Bugfixes bij deponering van Kredietrapportage
 • Kredietrapportages over 2015 kunnen niet gedeponeerd worden. Het is nu niet meer mogelijk om nieuwe Kredietrapportages voor boekjaar 2015 te maken.
 • Validatiemelding voor postcode in SBR is aangepast zodat duidelijk is dat de letters echt hoofdletters moeten zijn
 • Performance verbetering bij accorderen door accountant en klant. Dit is bereikt door het berekenen van de pdf en SBR naar een aparte achtergrondtaak te veplaatsen zodat de gebruiker ondertussen kan doorwerken.
 • Verbetering van stabiliteit en performance bij het koppelen van SBR taxonomie aan Visionplanner (dit is een interne beheerdersfunctie van Visionplanner)
 • Bij het aanmaken van een nieuwe kantoorsjabloon wordt de gebruiker geïnformeerd dat dit abonnementskosten met zich meebrengt 
 • Bij het openen van de tab Rapportage in het samensteldossier worden de rapportages en accorderingen nu tegelijk getoond.
 • Bij een eerder gedownloade of gepubliceerde Kredietrapportage wordt nu aangegeven hoelang deze nog opnieuw kan worden gedownload en gepubliceerd zonder extra kosten (De kosten voor download/publicatie worden bij de eerste download/publicatie verrekend; daarna kun je nog 30 dagen lang opnieuw downloaden/publiceren zonder extra kosten)
 • Als een administratie wordt aangemaakt, worden de abonnementskosten voor deze administratie over de eerste maand nu proportioneel in rekening gebracht (voorheen konden we pas factureren vanaf de eerste hele maand). Verrekening van (het gedeelte van) de eerste maand vindt plaats bij de facturering van de volgende maand. De kosten voor deze nieuwe administraties staan ook gespecificeerd in de factuurspecificatie en op de Abonnementen tab in Partner beheer.

 

Opgelosten fouten

Onderstaande punten zijn opgelost; vaak betreft het geisoleerde gevallen die in klantspecifieke situaties optreden. De meeste gebruikers zullen onderstaande issues nooit zijn tegengekomen.

 • Automatische update van Accountview en snelstart werkt niet meer 
 • Kruisposten verschil in kredietrapportage
 • Koppelingen verdwenen
 • Kredietrapportage - aanpassen kvk nummer en opnieuw genereren
 • Consolidatie niet los te koppelen
 • foutmelding bij uploaden certificaat in Bankenportaal
 • Datum wordt niet bijgewerkt bij afgeven samenstellingsverklaring
 • nieuwe gebruikers aanmaken loopt vast op emailadres, blijkt onder oude partner te hangen. zie beschrijving
 • foutmelding bij mailen naar support
 • Selecteren tekst in financieel verslag
 • Genereren kredietrapportage bv werkt niet
 • Kredietrapportage weer niet te genereren
 • Internal server error 500 bij genereren Kredietrapportage
 • Foutmelding publicatiestukken voor/na resultaatbestemming
 • Inrichtingsstukken genereren lukt niet
 • ALS140 Error bij deponeren Kredietrapportage
 • Standaard tekst in de toelichting aandelenkapitaal bevat fouten in taxonomie 2016
 • Kredietrapportage wil niet laden
 • Validaties in Kredietrapportage willen niet weg
 • Consolidatie toont geen waarden
 • Klant krijgt foutmelding dat vaststellingsdatum niet geldig is in jaarrekening
 • Succesvolle deponeringen staan in vp als mislukt
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen