Mei 2017 - Release notes

Volgen

In deze release zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 

Kredietrapportage Natuurlijke Personen

Vanaf nu beschikbaar: de Kredietrapportage voor Natuurlijke Personen. Nu kun je ook voor Eenmanszaken, Vof's en Maatschappen een Kredietrapportage maken!

 

Contactgegevens vooringevuld

Bij de taxonomieën voor Jaarrekening en Kredietrapportage 2016 worden de contactgegevens van de  opdrachtverantwoordelijke automatisch vooringevuld bij de intermediair.

 

Kredietrapportage 2015 verwijderd

Het is niet meer mogelijk om nieuwe Kredietrapportages over boekjaar 2015 te maken. Deze bevatte een aantal technische uitdagingen en werd nauwelijks gebruikt.

 

 

Alle gesloten en opgeloste issues

 

Nieuwe features

 • [VPC-11486] - Prefill contact for this report in taxonomy with first responsible assignment employee
 • [VPC-9297] - Add taxonomy credit report for "natuurlijke persoon".
 • [VPC-8403] - Vergroten pop-up
 • [VPC-10136] - Remove 'NBA' from 'NBA Samenstellingsverklaring' on the prepage of the declaration report | Aanpassen naam schutblad samenstellingsverklaring
 • [VPC-12221] - Display status import transactions
 • [VPC-12437] - Characters that are invalid in the taxonomy should be detected and marked by an exclamation mark
 • [VPC-12551] - SBR - mapping : do not clear cache after modifying the mapping

 

Opgeloste issues

 • [VPC-5783] - Als vergelijkend jaar wel waarde heeft maar lopend jaar niet, wordt de post niet weergegeven in de instance en pdf.
 • [VPC-11397] - Typo publish status
 • [VPC-11439] - Show error message when taskdetails title field has error
 • [VPC-11686] - Validation on data in taxonomy KvK
 • [VPC-12558] - Admin inaccessible
 • [VPC-12559] - Bugfix - /admin section not accessible
 • [VPC-12572] - Popup new credit report placed high on screen
 • [VPC-12651] - Dossier item ready green tick icon not displayed
 • [VPC-12674] - 500 Error when Calling GetCreditReportDossierAsync
 • [VPC-12679] - Performance problems UserAPi
 • [VPC-12681] - Not able to fix sum "Totaal vorderingen" in BT11
 • [VPC-12687] - Errors in consolidated BT PDF
 • [VPC-12689] - BT enkelvoudig - Elements in instance not in taxonomy
 • [VPC-12695] - Logon to ACCEPT is not responding
 • [VPC-12703] - No functions present on reports tab
 • [VPC-12724] - Return correct message from biv publish service
 • [VPC-12725] - Overview of elements that need to be required
 • [VPC-12727] - XBRL instance generating do not allow duplicate facts in instance
 • [VPC-12731] - Error message publish dissappears after reloading page
 • [VPC-12734] - No invoice notification after publishing report, no invoice line
 • [VPC-12793] - Multiple dossier items after conversation
 • [VPC-12809] - Text widgets aren't showning the values anymore
 • [VPC-12811] - Credit-report dossier - Error in console when loading
 • [VPC-12814] - Error in console when browsing to the dossier-item tab
 • [VPC-12828] - Validation error in english in BT11 "vestigingsadres" on field "postcode"
 • [VPC-12844] - ZIP code validation not fully functional
 • [VPC-12867] - VAS500 error when sending credit report 'natuurlijke personen'
 • [VPC-12868] - Conditional validations specification "Bedrijfsgebouwen" not properly handled
 • [VPC-12872] - Cannot select basis dossier when creating credit report dossier
 • [VPC-12887] - "Buitengewone baten en lasten" present twice, mapped only once
 • [VPC-12924] - Internal Server Error 500 when you want to import an administration as template
 • [VPC-12933] - Kredietrapportage - foutmeldingen 17 en 225
 • [VPC-12948] - SBI-codes in clientdossier
 • [VPC-13003] - Disable "commercieel" for eenmanszaak & VOF for credit report dossiers
 • [VPC-13057] - No errors in instance generation result
 • [VPC-13067] - When I select Provisions (Voorzieningen) in the Balance of the credit report taxo BV I got an internal server error
 • [VPC-13079] - Publish fail Credit report - http 500
 • [VPC-13089] - Error 500 when getting list of compilation dossiers as a client
 • [VPC-13092] - Error 404 when opening reports page in credit report dossier
 • [VPC-11102] - Verschil resulaat na belasting en onverdeeld resultaat op de balans
 • [VPC-11280] - onderliggende waarde klopt niet
 • [VPC-11383] - notities cbo gaan fout
 • [VPC-11818] - Can't complete an instruction in the risk phase, when a risk is set ready in the planning phase
 • [VPC-11965] - Company description falls off screen
 • [VPC-11976] - Significant matters disappear after they have been created
 • [VPC-12044] - Benchmark berekening klopt niet
 • [VPC-12223] - Klant toevoegen aan kantooradministratie
 • [VPC-12228] - verzoek om akkoord eraf te halen
 • [VPC-12255] - Cannot open or generate the taxonomy op the 'Inrichtingsstukken' | Inrichtingsstukken kunnen niet heropend noch opnieuw gegenereerd worden
 • [VPC-12271] - agio met saldo 0 word toch getoond in rapport
 • [VPC-12406] - ex opdrachtverantwoordelijke niet toe te wijzen aan taken
 • [VPC-12616] - afloop klopt niet
 • [VPC-12660] - Prognose rekent vpb niet altijd door
 • [VPC-12786] - Validation errors credit report
 • [VPC-12791] - prognose balans en W&V resultaat sluit niet
 • [VPC-12795] - Validation errors in credit report
 • [VPC-12830] - 0-regels getoond in widget
 • [VPC-12839] - Validatiefout niet vindbaar.
 • [VPC-12841] - dossier items dubbel na update
 • [VPC-12878] - Na akkoord opdrachtverantwoordelijke wordt publicatie en fin verslag op slot gezet
 • [VPC-12905] - foutmelding versturen kredietrapportage
 • [VPC-13019] - Consolidatie overzicht
 • [VPC-13078] - fout auditfile
 • [VPC-13082] - Slow/failing credit-report-dossier / kredietrapportage traag

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen