Veelvoorkomende validatiemeldingen in de SBR kredietrapportage

Volgen

In dit artikel staan een aantal veelvoorkomende validatiemeldingen beschreven die voor kunnen komen in de SBR kredietrapportage. Bij deze validatie meldingen is het niet altijd duidelijk welk veld in de taxonomie precies ingevuld moet worden. Per validatie melding wordt daarom hier uitgelegd welk veld gevuld moet worden om de validatie melding op te lossen. 

Informatie over de rapportage 

Vaststelling

513 - Jaarrekening vastgesteld J/N: dit verplichte gegeven is niet ingevuld of de combinatie met Datum van vaststelling van de jaarrekening is niet correct (als J (true) dan moet de datum ook zijn ingevuld, als N (false) dan mag er geen datum zijn ingevuld).

513.png

 • Klik linksboven op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Informatie over de rapportage - Jaarrekening vastgesteld (J/N) - Datum van vaststelling van de jaarrekening.
 • Vul de datum in van de vaststelling van de opgestelde inrichtingsjaarrekening.

Verlengd/Verkort boekjaar 

525 - Afwijkende rapportageperiode: indien er geen sprake is van een Afwijkende rapportageperiode mag Rapportageperiode afwijkend van een jaar, reden van afwijking en Rapportageperiode afwijkend van een jaar, effect op vergelijkende cijfers niet worden gerapporteerd.

 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Informatie over de rapportage - Informatie over de rapportage'.
 • Selecteer 'Ja' bij de vraag 'Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)', of;

 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Informatie over de rapportage - Informatie over de rapportage - Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)'.
 • Maak de ingevulde velden leeg.

Bestemmende bank

904 - Wanneer de gerapporteerde waarde van Bestemmende bank gelijk is aan ABN AMRO Bank of ING Bank dan MOET Naam van de intermediair minimaal één keer voorkomen.
 906 - Wanneer de gerapporteerde waarde van Bestemmende bank gelijk is aan ABN AMRO Bank of ING Bank dan MOET de Vestiginsplaats van de intermediair minimaal één keer voorkomen.
 907 - Wanneer de gerapporteerde waarde van Bestemmende bank gelijk is aan ABN AMRO Bank of ING Bank dan MOET Het registratienummer bij de kamer van koophandel intermediair minimaal één keer voorkomen.
 908 - Wanneer de gerapporteerde waarde van Bestemmende bank gelijk is aan ABN AMRO Bank of ING Bank dan MOET Kwalificatie intermediair minimaal één keer voorkomen.
 910 - Wanneer de gerapporteerde waarde van Bestemmende bank gelijk is aan ABN AMRO Bank of ING Bank dan MOET Telefoonnummer intermediair minimaal één keer voorkomen.

 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Informatie over de intermediair - Informatie over de intermediair'.
 • Vul de verplichte velden in.

Verwerving materiële vaste activa

913 - Wanneer de gerapporteerde waarde van Verwerving van materiële vaste activa gedurende boekjaar J/N gelijk is Ja dan MOET, bij de uitsplitsing van Investeringen, Verwerving van materiële vaste activa minimaal één keer voorkomen.

 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Materiële vaste activa: Investeringen: Uitsplitsing'.
 • Vul hier een waarde in.

Toelichting op de jaarrekening - materiële vaste activa, uitsplitsing

Bedrijfsgebouwen en terreinen

7 - Bedrijfsgebouwen en terreinen, totaal: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de bedrijfsgebouwen en -terreinen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting.

7_1.png

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Bedrijfsgebouwen en -terreinen, specificatie’.
 • Klik op ‘+ Bedrijfsgebouwen en -terreinen, specificatie toevoegen’.


7_2.png

 • Vul de specificatie.

7_3.png

Vliegtuigen

201 - Vliegtuigen: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Vliegtuigen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Vliegtuigen, specificatie’.
 • Klik op ‘+ Vliegtuigen, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

 

Schepen

202 - Schepen: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Schepen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Schepen, specificatie’.
 • Klik op ‘+ Schepen, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

 

Toelichting op de jaarrekening - financiële vaste activa, uitsplitsing 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 

209 - De optelling van de langlopende en kortlopende Vorderingen op groepsmaatschappijen: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Vorderingen op groepsmaatschappijen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Vorderingen op groepsmaatschappijen, specificatie’.
 • Klik op ‘+ Vorderingen op groepsmaatschappijen, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

 

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 

210 - De optelling van de langlopende en kortlopende Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen, specificatie’.
 • Klik op ‘+ Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

 

Vorderingen op overige verbonden partijen 

223 - De optelling van de langlopende en kortlopende Vorderingen op overige verbonden maatschappijen: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Vorderingen op overige verbonden maatschappijen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting. 

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Vorderingen op overige verbonden partijen, specificatie’.
 • Klik op ‘+ Vorderingen op overige verbonden partijen, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

 

Toelichting op de jaarrekening - Vorderingen: Debiteuren, uitsplitsing

211 - Vorderingen op handelsdebiteuren: is niet gelijk aan de specificatie Betaaltermijnen handelsdebiteuren (30 dagen, 60 dagen, 90 dagen en 90+ dagen) in de Bancaire toelichting + Vorderingen op handelsdebiteuren, voorziening dubieuze debiteuren (Let op: de voorziening is een debet post en wordt dus negatief gerapporteerd).

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Betaaltermijnen handelsdebiteuren’.
 • Vul in het onderdeel ‘Betaaltermijnen handelsdebiteuren het veld ‘Bruto vorderingen op handelsdebiteuren’, hier wordt het totaalsaldo van de post debiteuren verwacht.
 • Vul in het onderdeel ‘Bruto vorderingen op handelsdebiteuren’ de velden 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen en 90+ dagen.

 

Toelichting op de jaarrekening - Langlopende schulden, uitsplitsing

Achtergestelde schulden

214 - De optelling van de langlopende en kortlopende Achtergestelde leningen: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Achtergestelde leningen waarin wordt deelgenomen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Schulden (langlopende en kortlopende) die bij afwikkeling van een faillissement pas voor betaling in aanmerking komt nadat andere, bevoorrechte, schulden betaald zijn, specificatie’.
 • Klik op ‘+Schulden (langlopende en kortlopende) die bij afwikkeling van een faillissement pas voor betaling in aanmerking komt nadat andere, bevoorrechte, schulden betaald zijn, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

 

Schulden aan kredietinstellingen

217 - De optelling van de langlopende en kortlopende Schulden aan kredietinstellingen: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Schulden aan kredietinstellingen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Schulden aan kredietinstellingen, specificatie’.
 • Klik op ‘+Schulden aan kredietinstellingen, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

215 - De optelling van de langlopende en kortlopende Schulden aan groepsmaatschappijen: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Schulden aan groepsmaatschappijen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting. 

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Schulden aan groepsmaatschappijen, specificatie’.
 • Klik op ‘+Schulden aan groepsmaatschappijen, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

 

Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen

216 - De optelling van de langlopende en kortlopende Schulden aan participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Schulden aan participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Schulden aan participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen, specificatie’.
 • Klik op ‘+Schulden aan participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

 

Schulden aan overige verbonden maatschappijen

225 - De optelling van de langlopende en kortlopende Schulden aan overige verbonden maatschappijen: is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Schulden aan overige verbonden maatschappijen zoals opgenomen in de Bancaire toelichting.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Schulden aan overige verbonden maatschappijen, specificatie’.
 • Klik op ‘+Schulden aan overige verbonden maatschappijen, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

 

Toelichting op de jaarrekening - Kortlopende schulden: Uitsplitsing

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

218 - Schulden aan handelscrediteuren (kortlopend): is niet gelijk aan de optelling van de Boekwaarden in de specificatie van de Betaaltermijnen handelscrediteuren (30 dagen, 60 dagen, 90 dagen en 90+ dagen) in de Bancaire toelichting.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Betaaltermijnen handelscrediteuren’.
 • Vul in het onderdeel ‘Betaaltermijnen handelscrediteuren het veld ‘Schulden aan leveranciers en handelskredieten (kortlopend)’, hier wordt het totaalsaldo van de post crediteuren verwacht.
 • Vul in het onderdeel ‘Schulden aan leveranciers en handelskredieten (kortlopend)’ de velden 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen en 90+ dagen.

 

Toelichting op de jaarrekening - Huur- en pachtcontracten: Uitsplitsing

227 - Huur- en pachtcontracten: is niet gelijk aan de optelling van de Huursom per jaar in de specificatie van de Huur- en pachtcontracten.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Huur- en pachtcontracten, specificatie’.
 • Klik op ‘+Huur en pachtcontracten, specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

Toelichting op de jaarrekening - Activiteiten

316 - De kostprijs van de omzet van een activiteit-kostprijs: is niet gelijk aan Inkoopkosten activiteit + Lonen, salarissen en sociale lasten activiteit + Overige bedrijfskosten activiteit.

 • Klik op 'alles tonen'.
 • Toelichting op de activiteit toevoegen en dan, bij netto-omzet het brutomarge invullen.
 • De andere velden zoals 'kostprijs van de omzet' laat je leeg.

Toelichting op de jaarrekening - Activiteiten specificatie

317 - Activiteit: er is geen activiteit ingevuld en de regel is dat er minimaal één activiteit is ingevuld.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Activiteiten specificatie’.
 • Klik op ‘+Activiteiten specificatie toevoegen’.
 • Vul de specificatie.

Toelichting op de jaarrekening - Activiteiten

318 - De netto-omzet: is niet groter of gelijk aan de optelling van de omzet activiteit in de specificatie van de activiteiten zoals opgenomen in de toelichting op de winst en verliesrekening

 • Klik op 'alles tonen'.
 • Toelichting op de activiteit toevoegen en dan, bij netto-omzet het brutomarge invullen.
 • De andere velden zoals 'kostprijs van de omzet' laat je leeg.

 

Toelichting op de jaarrekening - Lonen, salarissen en sociale lasten, uitsplitsing

Lonen, salarissen en sociale lasten

308 - Lonen, salarissen en sociale lasten: is niet gelijk aan Salarissen en vergoedingen bestuurders en commissarissen + Lonen en salarissen werknemers.

 • Klik op ‘Alles tonen’.
 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Lonen, salarissen en sociale lasten'.
 • Vul in het onderdeel ‘Lonen, salarissen en sociale lasten’, hier wordt het totaalsaldo van de posten Lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten verwacht.
 • Vul in het onderdeel ‘Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen’ de velden 'Salarissen en vergoedingen bestuurders en commissarissen' en 'Lonen en salarissen werknemers' in.

Toelichting op de jaarrekening - Gemiddeld aantal medewerkers, uitsplitsing

Gemiddeld aantal werknemers over de periode

651 - Gemiddeld aantal werknemers over de periode, totaal: is niet gelijk aan Gemiddeld aantal werknemers over de periode, werkzaam binnen Nederland + Gemiddeld aantal werknemers over de periode, werkzaam buiten Nederland.

 • Ga naar het taxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Gemiddeld aantal medewerkers: Uitsplitsing'.
 • Controleer of de waarde overeenkomt met de onderliggende waarde van de 2 items bijtaxonomie-onderdeel ‘Toelichting op de jaarrekening - Gemiddeld aantal medewerkers: Uitsplitsing - Gemiddeld aantal werknemers over de periode'.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1

Een aanvraag indienen