April 2017 - Release Notes

Volgen

Begin april verschijnt er een nieuwe release van Visionplanner.

Lees verder als je wilt weten wat je allemaal kunt verwachten van deze release!

 • Kredietrapportage maken en aanleveren met Bankentaxonomie 
 • Accountant kan accorderen namens klant
 • Betere toegang tot documentatie
 • Performance
 • SSO voor kantoormedewerker verwijderd

 

Kredietrapportage maken en aanleveren met Bankentaxonomie

Vanaf deze nieuwe release kun je met Visionplanner een kredietrapportage maken voor BV's volgens de nieuwe BT11. Deze kun je ook elektronisch aanleveren bij de BIV, gebruik makend van je organisatiegebonden PKI certificaat. Klik hier voor meer informatie.

 

Accountant kan accorderen namens klant

Als je niet wilt dat je klant inlogt in Visionplanner om zelf de inrichtings/publicatiestukken te accorderen, kun je vanaf nu zelf accorderen in plaats van de klant. Je moet dan wel een toelichting in het dossier zetten hoe je de accordering van de klant hebt geregeld. Klik hier voor meer informatie.

 

Betere toegang tot documentatie

Er is een nieuw help-menu in ieder scherm beschikbaar. Daarin vind je directe links naar relevante informatie in de online documentatie van Visionplanner. De documentatie is ook vernieuwd. Je vindt meer en betere toelichtingen, video's en een gestructureerde uitleg.

 

Performance

Ook in deze release zijn er weer verschillende verbeteringen doorgevoerd. Hierdoor is Visionplanner significant sneller geworden en daardoor efficiënter in het gebruik.

 

SSO voor kantoormedewerker verwijderd

Wij nemen security serieus. Daarom hebben we nu de mogelijkheid een snelkoppeling (in Visionplanner SSO genoemd) te gebruiken verwijderd bij kantoormedewerkers.

De SSO link is voor eindgebruikers nog gewoon beschikbaar. Hierdoor worden bestaande snelkoppelingen in portals niet beïnvloed.

Wil je t.b.v. support een Visionplanner-medewerker tijdelijk toegang geven tot een administratie? Je kunt deze medewerker dan op de gebruikelijke manier via email uitnodigen in de administratie. Je kunt de medewerker later ook weer verwijderen. We proberen dit soort toegang echter tot een minimum te beperken.

Deze aanpassing is onderdeel van een groter geheel. We zullen ook nog gaan werken aan een nieuwe oAuth2-compatible autorisatie en 2-factor authentication waarbij kantoormedewerkers hun login moeten bevestigen met een code die per SMS of email wordt toegezonden.

 

Daarnaast zijn er veel verschillende verbeteringen en fixes:

Verbeteringen

 • SSO voor Partner Medewerkers uitschakelen om de algemene security van Visionplanner te vergroten. Gegenereerde SSO's werken niet meer, nieuwe kunnen niet worden aangemaakt.
 • Nieuwe Help links met configuratie via CRM module
 • Performance - Geen prognoseberekening als er geen handmatige aanpassingen zijn geweest in de prognose-exploitatie
 • Cliëntdossier - Upload organisatieschema afbeelding
 • "Kredietrapportage klein 2016"
 • Hernoemen "Klantenkaart" naar "Cliëntdossier"
 • API voor Infine: geen VJP's aanmaken voor dossiers uit Infine
 • Visionplanner gebruikt alleen Infine teksten voor Infine jaarrekeningdossiers in Visionplanner (dus geen standaardteksten van Visionplanner)
 • Verwijder velden (rechtsvorm, KvKnummer, RSIN) uit administratie instellingen. Deze staan bij clientdossier
 • Registreren van download/aanleveren bij BIV
 • Muis Online koppeling uitbreiden met doorzoom op documenten
 • Taxonomie - Bij update na akkoord klant, alle cijfers gelijk laten
 • Exact Online met kostenplaatsen efficiënter maken
 • Bij aanmaak van nieuwe administratie het "SBR-only" abonnement uitlaten
 • Notulen leeglaten als er geen client aan het dossier is gekoppeld
 • Opdrachtverantwoordelijke kan accorderen en vaststellen namens klant

 

Opgeloste bugs

 • Foutmelding na verwijderen administratie uit consolidatie 'internal error 500'
 • Periodenummer en Boekjaar gebruiken ipv datum uit de Infine transactie en de Profit Transactions Allocated
 • Client dossier is leeg
 • Na genereren taxonomie komen de fouten niet overeen met de fouten in de taxonomie
 • Opdrachtverantwoordelijke toevoegen werkt niet
 • In geconsolideerde taxonomie staat 'enkelvoudig'
 • Widget balans geeft waarden dubbel weer in vergelijking met de boekhouding
 • Verschil in brugstaat - balans
 • Onvolledige import betreft openstaande crediteuren
 • Verschil resultaat na belasting en onverdeeld resultaat op de balans
 • Medewerker kan niet verwijderd worden
 • Exact globe en VP sluiten niet
 • Ingestelde afdracht op financiering klopt niet
 • De optelling bij langlopende schuld is niet begrijpelijk.
 • Een gebruiker kan minder zien dan een andere gebruiker
 • Print van openstaande posten wordt heel klein
 • Geen 2e status aan een signaal toe kunnen voegen
 • Widgets aanpassen op rubriek werkt niet in Internet Explorer
 • Import Audition
 • Agio met saldo 0 word toch getoond in rapport
 • Bestanden met lange bestandsnamen kunnen niet worden ge-upload 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen