Informatie kredietrapportage release begin april

Volgen
Functionaliteiten kredietrapportage april-release
 
Er is een nieuwe release gepland begin april 2017. Deze release bevat onder andere de eerste functionaliteiten om een kredietrapportage voor bv klein op te stellen en te versturen naar de banken. Kredietrapportage voor natuurlijke personen zal er met deze release nog niet zijn.
 
Dossiertypes
Het opstellen, accorderen en aanleveren van een kredietrapportage verloopt niet op dezelfde manier als het samenstellen en aanleveren van een jaarrekening. Daarom vind je in Visionplanner nu "Dossiertypes". Ieder Dossiertype heeft zijn eigen kenmerken, proces en rapportages. Zo kunnen we ook in de toekomst flexibel blijven inspringen op nieuwe toepassingen van dossiervorming en SBR taxonomieën. 
 
Als je een nieuw dossier aanmaakt, moet je nu kiezen voor een specifiek "eindproduct". Hierbij is er de keuze voor het type “Jaarrekening” en “Kredietrapportage”. Op basis van deze keuze zal het dossier de bijbehorende workflow faciliteren.
 
Als je een nieuwe dossier aanmaakt, kun je nu kiezen voor een "Basisdossier" (voorheen "Dossier vorig jaar"). Zo kun je bij een Kredietrapportage verwijzen naar het samensteldossier / inrichtingsstukken van de jaarrekening. Alle reeds bestaande dossiers zullen worden ingedeeld bij de "Jaarrekening" dossiertypes.
 
 
Jaarrekening
Het dossiertype “Jaarrekening” bevat de reeds bekende functionaliteiten van het huidige samensteldossier. Voorheen was het nog mogelijk om aan dit dossier ook kredietrapportage-taxonomieën toe te voegen. Dat zal voortaan alleen mogelijk zijn in het dossiertype “Kredietrapportage”.
Vanaf deze april-release is het in jaarrekeningdossiers ook mogelijk om als opdrachtverantwoordelijke akkoord op de jaarrekening te geven en vast te stellen namens een klant. De klant hoeft dan niet zelf in te loggen in Visionplanner.
 
Kredietrapportage
In een dossier van het nieuwe type “Kredietrapportage” kan een bankentaxonomie worden gemaakt van het type "Kredietrapportage klein 2016 (categoriaal)". Deze kan ook rechtstreeks worden aangeleverd bij de banken.
Deze Kredietrapportage kan worden gebruikt voor enkelvoudige of geconsolideerde cijfers. Gebruikers die een Kredietrapportage vanuit Infine of de lokale versie van Visionplanner aanleveren, kunnen dit vooralsnog alleen voor enkelvoudige cijfers.
 
Het dossiertype Kredietrapportage bevat verder: 
  • functionaliteiten om de rollen en rechten voor klanten en de opdrachtverantwoordelijke in te stellen.
  • mogelijkheid om dossier-items (notities, taken, bijlages) toe te voegen. Dit werkt op dezelfde manier als bij de jaarrekeningdossiers.
  • dezelfde invoer- en validatiestructuur als die van de kredietrapportages van voorgaande jaren
 
Het dossiertype Kredietrapportage bevat niet:
  • Een sectie voor Cijferbeoordeling en significante aangelegenheden. Hiervoor kun je verwijzen naar het jaarrekeningdossier, zodat je niet alles dubbel hoeft te doen.
  • Workflow voor accorderen van de Kredietrapportage. Na het invullen van de rapportage kan deze direct worden gegenereerd en aangeleverd.
  • Taxonomie voor natuurlijke personen (deze volgt later)
 
Accorderen wordt in een volgende release opgeleverd.
 
 
Deponering van Kredietrapportage
De laatste stap in het proces, het versturen naar de bank via de Bancaire Infrastructurele Voorziening (“BIV”), verloopt anders dan het aanleveren van de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel.
 
Als eerste heb je als aanleverende partij een organisatiegebonden PKI-overheidscertificaat nodig. Met dit certificaat wordt bevestigd welke partij de kredietrapportage heeft aangeleverd. 
Visionplanner Cloud zal bij eerste aanlevering naar dit certificaat vragen. Daarna wordt het lokaal (op je eigen PC, dus niet in de cloud) en versleuteld opgeslagen. Als je daarna voor andere klanten een Kredietrapportage moet aanleveren, kan het reeds geuploade certificaat worden hergebruikt. 
 
Kredietrapportages kunnen, in tegenstelling tot publicatiestukken met een vaststeldatum, meerdere malen aangeleverd worden. Ook al heeft er een succesvolle aanlevering plaatsgevonden, maar bijvoorbeeld de bank vraagt om meer gegevens, kan er in hetzelfde kredietrapportagedossier gegevens worden aangepast en kan de rapportage nogmaals worden aangeleverd.
 
 
Testaanlevering BIV
Om definitieve kredietrapportages aan te mogen aanleveren, zal er eerst tweemaal een testaanlevering moeten plaatsvinden. Als je tweemaal succesvol hebt verstuurd naar de acceptatie-omgeving van de BIV, krijg je toestemming om kredietrapportages te versturen naar de productie-omgeving.
Visionplanner Cloud heeft een functie om deze testaanleveringen uit voeren. Indien je hierbij hulp kan gebruiken, biedt Visionplanner ondersteuning bij deze testaanleveringen tijdens speciale aansluitdagen voor SBR Banken.
 
 
Kosten voor Kredietrapportage
In overeenstemming met de prijzen zoals op onze website vermeld, wordt voor het gebruik van de Kredietrapportage taxonomie aanvullende kosten in rekening gebracht (€ 25,00 per Kredietrapportage). Deze kosten worden berekend op het moment van eerste download / aanlevering van het SBR instance document. Wanneer dezelfde Kredietrapportage voor dezelfde klant binnen 30 dagen opnieuw wordt gedownload of aangeleverd, worden de kosten niet opnieuw berekend. Dit geldt ook als er intussen wijzigingen in aangebracht zijn.
 
 
 
Volgende versies
Na release van de eerste versie, werken we direct verder aan uitbreiding van de functionaliteit voor Kredietrapportage. Op de roadmap staan dan ondermeer:
 
  • Taxonomie voor Natuurlijke personen
  • Akkoord accountant en klant op Kredietrapportage
  • Accountant kan akkoord in plaats van de klant geven
 
Deze functionaliteiten verwachten we in de loop van mei 2017.
 
 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen