Wat gaat er wijzigen m.b.t. het accorderen?

Volgen

Op basis van ontvangen feedback op het proces rondom het accorderen in Visionplanner is besloten om een aantal wijzigingen aan te brengen. Deze wijzigingen moeten het samenstellen in Visionplanner nog efficiënter maken. De wijzigingen zullen in de loop van 2017 worden doorgevoerd.

Hieronder wordt in een schema uitgelegd welke stappen verplicht worden bij ieder type dossier.

De verzending van stukken naar de KvK of bank wordt een aparte actie die los komt te staan van de vaststelling. Afhankelijk van een instelling in het dossier kunnen de stukken verzonden worden door de gebruiker of de klant.

 

 

 

Type dossier Rechtsvorm Akkoord opdracht-verantwoordelijke Akkoord
klant

Vaststelling 
klant

Jaarstukken EZ / VOF Ja Ja* Nee
Jaarstukken BV / Overig Ja Ja* Ja
Kredietrapportage Alle Ja Ja* Nee
Alleen publicatiestukken BV Ja Ja* Ja*

* Het akkoord klant en/of de vaststelling klant kan ook door de opdrachtverantwoordelijke ingesteld worden met een verplichte toelichting. Bijvoorbeeld als het akkoord van de klant al op papier is ontvangen of via een portal is geregeld.

Als het klantakkoord wordt ingetrokken blijft deze wel bewaard (samen met de pdf van de instance waar het akkoord op gegeven is). Mocht de opdrachtverantwoordelijke het akkoord intrekken omwille van bijvoorbeeld een vervelende spelfout of validatiemelding, hoeft de klant niet 'lastig gevallen' te worden voor een nieuw akkoord, maar kan de opdrachtverantwoordelijke besluiten zelf akkoord te geven met een verplichte toelichting. Het voorgaande klantakkoord blijft dan bewaard.

 Screen_Shot_2017-04-20_at_13.42.26.png

Voor Visionplanner gebruikers die de vaststelling van de jaarrekening niet doen middels de notulen in Visionplanner maar bijvoorbeeld op papier wordt het mogelijk om de datum van vaststelling handmatig in te vullen in de taxonomie.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen